Világkorszakok

2014.09.28 21:28

 

A tavaszi napéjegyenlőség, amely a csillagászati év kezdete (március 21.), a zodiákus Kos jegyével indul.  A Nap évről évre a tavaszi napéjegyenlőség idején nem ugyanabban a helyzetben áll, mint az előző évben. E jelenség magyarázata a földtengely elmozdulása. Ebből adódóan a tavaszpont végigvándorol az ekleptikán (a 12 állatövi jegyen), mégpedig ellentétes irányban az állatövi jegyek sorrendjével, vagyis hátrafelé. Ez a precesszió jelensége.

 

Az állatövi jegyek sorrendje:

Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő, Halak

Ennek értelmében tehát megfigyelhetjük, hogy a Napunk akárcsak az összes többi Nap az Univerzumban vándorcsillag, ami azt jelenti, hogy folyamatos mozgásban van.

Egy 77 körös spirálrugó alakú pályán halad felfelé a Tejúton.

 Ha a tetejére ér, akkor elérkezik a Naprendszerünkre, így a Földre az adott evolúció szerinti teljes megvilágosodás.

Ezt a spirális utat a Nap nagyjából 2 millió év alatt járja be. A 77. kör vége és a 0. kör kezdete egyazon pont, tehát a 77. kör végéhez érkezve a 0. pontba visszafordulva, kezdődik az elejétől az újabb spirális út.

A távoli múltban, főképp a keleti kultúrákban a régi bölcsek és tudó emberek értették ezt az önmagába visszaforduló struktúrát, s jelrendszerükben a saját farkába harapó kígyóval szimbolizálták.

 

uroborosz

Ennek az örök körforgásnak a lényege, hogy minden 77 körben egyre fejlettebb és fejlettebb evolúciós szintre lép az adott Naprendszerben helyet foglaló élet. Ez, a mi esetünkben a Földre vonatkozik. 

A 77 kör, korszakokra osztható:

 22 zöld

 7 ezüst

 7 arany

 38 kristály

 3 gyémántkor

 ezek a korszakok a mentális és szellemi fejlettségi szintekre utalnak.

 Minden egyes kört 25920 év alatt teszünk meg.

 Egy-egy kör felosztható még négy 6480 éves ciklusra:

 fehér

 arany

 bordó,

 fekete.

 Jelenleg a 29. kör és a 30. kör váltásán állunk, ami azt jelenti, hogy az utolsó ezüst világból jövünk az első arany világba

Most fog lejárni a 6480 éves fekete ciklus is.

 

A 25920 éves precesszió alatt áthaladunk mind a 12 állatövi jegyen, ez a világév. 

Egy jegyen az áthaladás ideje 2160 év, amit világhónapnak nevezünk. 

Napunk 72 év alatt tesz meg 1-ot, tehát egy állatövi jegy 30o-ot jelent

 Ez, az egy fokra jutó 72 esztendős út pedig egy-egy világnapnak felel meg. (tehát kb egy emberi élet 1 nap!)

Ezeknek, az időegységeknek rendkívül nagy a szerepük a Föld és az emberiség életében. A nagy világév a Föld életében mindig egy-egy hatalmas korszakot fejez ki. 

A precessziós út során, a zodiákus jegyein áthaladva a Napunk hatása hatványozódik az állatövi jegyek hatásaival, s így korról korra mindig más-más hatást gyakorol a földi életre.

 Az egy éves Nappálya kezdetét a mindig tavaszi napéjegyenlőségtől számítjuk, s ezt tekintjük a Kos 0. fokának.

A 25920 éves precesszió során azonban a Nap máshol foglal helyet.

 

 Jelen pillanatban, a Halak, és a Vízöntő az átmenetében tartózkodik.

 

Nem keverendő össze tehát a Nap precessziós mozgása az állandó állatövi jegyekben az éves nappálya haladásával, mert a precesszióban a Nap az a zodiákusok sorrendjével ellenkező irányban halad.

Őseink megtalálták az összefüggést a Nap a csillagjegyekben való elhelyezkedése és a földi élet szellemi minősége között, attól függően, hogy a Napunk a precesszió során melyik jegyben milyen hatást gyakorol a Földre.

A 6480 éves korszakok mind a mentális, mind a spirituális állapotra utalnak,

 de ezeken a korszakokon belül is, a 2160 éves világhónapok ciklusainak, szintén  meghatározható jellemzői vannak

 

Oroszlán: A földi élet még összhangban van a természettel és az égi törvényekkel.

Rák: Felborul az ősi tisztaság egyensúlya, nyughatatlanság és zavar a jellemző

Ikrek: Az emberi gondolkodásmód és a földi élet ismét kezdett kibontakozni.

Bika: Anyagias elemek kezdtek előtérbe helyeződni, az élet sokat vesztett szellemiségéből.

Kos: Megindul újra a szellemi fejlődés, az anyagi dolgok helyét átveszi a spiritualitás.

Halak: Visszavágyódás a szellemi és a lelki egyensúlyhoz.

 Ám a mentalitás és a spiritualitás a sötét időszakát éli annak ellenére, hogy a Halak elején megjelent Jézus, aki a világosság felé való vágyódást megszemélyesítette.

Vízöntő: Ez a korszak most indul el, (vagy legalábbis az átmeneti időszakban vagyunk), óriási változásokat idézve fel a földi életben. A Vízöntő hatásának köszönhetően, minden a feje tetejére lesz állítva, hogy a régi világból megszülethessen az új.

 

Megkezdődött a korszakváltás, amit sok nemzet próféciája megjövendölt. Ez nagyon fontos dolog az emberiség életében, mert most ismét tudatosan beleszólhat a saját sorsába. 

A korszakváltás és az ezzel járó spirituális fejlődés mindenképpen bekövetkezik.

 A kérdés csak az, hogy az emberiség mekkora része élvezheti az „új világot”?

 Ha továbbra is úgy gondolkodik az emberiség, hogy a nézeteltéréseket csak háborúval lehet megoldani, és tovább folytatja az önpusztító, környezetpusztító tevékenységét, s hagyja, hogy a rossz gondolat vezérelje, hát, hogy is fogalmazzak, nem lesz túl nagy a népsűrűség a Földön egy ideig.

 Ha viszont elérünk egy „kritikus tömeget” akik úgy gondolják, hogy vissza kell térni az egységes harmóniához és a Szeretet Kozmikus Energiájával minden baj és konfliktus megoldható, akkor minden bizonnyal zökkenőmentes korszakváltásnak lehetünk tanúi.

Tehát tudjuk hogy a Nap precessziós pályája 25920 év, és ennek következtében 2160 évenként áthalad az egyes állatövi jegyeken.

 Fontos tehát megjegyezni, hogy a korszakok fordított irányban következnek egymás után, miszerint a Vízöntő kor nem Bak, hanem Halak korszaka után következik. 

 Nem lehet azonban meghatározni az egyes korok közötti pontos átmenetet, mert nem egyik pillanatról másikra köszöntenek ránk, legyen elég információ az, hogy az előző korszak (Halak) kezdete valamikor Jézus születésének idejére tehető, s a mai kor (Vízöntő) pedig valamikor a második ezredév kezdeti időszakában indul, vagy indult el.

 Többféle magyarázat született a Vízöntő kor kezdetére, egyesek 1997 tavaszpontjára teszik ezt az időt, mások ragaszkodnak a Maya naptárkövek rendszeréhez, miszerint 2012-ben volt a korszakváltás.

 Igazság szerint a pontos váltás meghatározásának nincs jelentősége, gyakorlati haszna kb. annyi, mint ha egy embernél a gyermekkor, a felnőttkor és az időskor közötti átmenetet szeretnénk napra pontosan meghatározni.

 
 
zafirenergia.hu

—————

Vissza