Könyvek

Szívesen ajánlok olyan könyveket, amiket magam is kiolvastam, vagy olvasok....  akár többször.Van olyan is, amelyik napi szintű tanulmányozást igényel,nem is egy...

 
 

 

 

 

.............................................................................................................................................................

 
 
 
 

Bevezetés a kínai orvoslásba – A „Sárga Császár belső könyve”-ben található egészség-megőrzéstan

Huang DiHuang Di
 

A kínai orvoslás a Hagyományos Kínai Orvoslást (HKO) jelöli, ez az elnevezés a nyugati orvoslástól való megkülönböztetést szolgálja. Kínában a kínai orvoslást számos, mélyebb értelmet rejtő névvel illetik, ezek közül az egyik leggyakoribb a „Qi-Huang”. Ez az elnevezés a 2500 évvel ezelőtt napvilágot látott „Sárga Császár belső könyve”-ből ered [kínaiul: Huang Di = Sárga Császár], amely Huang Di és minisztere, Qi Bo (és mások) a kínai orvoslásról folytatott diskurzusát jegyzi le. A „Qi-Huang” tehát e két személy nevének a rövidítése.

Huang Di korszaka napjainktól számítva kb. 4700 évvel ezelőttre tehető, ő nem csak a kínaiak „atyja”, de az egész császári dinasztia is tőle származik. Huang Di egy nemzetben egyesítette a különböző kínai törzseket és a hatalmas területet egy igazi állammá fogta össze. A róla elkeresztelt „Sárga Császár belső könyve” a jelenleg fennmaradt legkorábbi kínai orvoslással foglalkozó munka, a kínai orvoslás alapjainak letéteményese, ugyanis a kínai orvoslás szisztematikus elméletrendszerének kidolgozása itt kezdődik.

A „Sárga Cászár belső könyve”-nek központjában az élet áll, de beszél az orvoslásról, az asztronómiáról, a földrajzról, társadalomtudományról, filozófiáról, történelemről, biológiáról, naptárrendszerről, antropológiáról, pszichológiáról, harcászatról stb., egy fajta, az élet nagy kérdéseit körüljáró, kifejtő több kötetes keleti enciklopédia. Két részre osztható: az „Egyszerű kérdések” és a „Szellemi tengely”-re.
Az „Egyszerű kérdések”-ben a Sárga Császár olyan kérdéseket tesz fel, mint: miből épül fel az élet, milyen az élet esszenciális lényege, honnan ered az élet; majd ezekre minisztere, Qi Bo ad választ.
Ez a rész nem csak a kínai orvoslás alapelméletének felel meg, de egyben az egészségmegőrzés évezredeken keresztül áthagyományozódó „bibliája”, lényegében annak a titkát árulja el az embereknek: hogy ne legyünk betegek.
A „Sárga Császár belső könyve” nem csupán megfogalmaz számos fontos egészség-megőrzési elvet és ennek hatékony módszereit, de különösen hangsúlyozza, hogy a „még ki nem alakult betegséget kezeljük”. Ez a megelőzést középpontba állító, a megelőzést és az egészségmegőrzést szorosan összekapcsoló gondolat egyre inkább elnyeri az elfogadott nyugati orvosi világ figyelmét és ezáltal a nyugati orvoslás jövőbeli kutatási területévé válik.

A „Sárga Császár belső könyve” nem csak a kínai orvoslás „kincseskönyve”, az egymást követő kínai dinasztiák úgy tekintettek rá, mint az „ország irányításának tudománya”. 100 évvel ezelőtt Kínában az uralkodó családjától egészen az egyszerű írástudóig, mindenkinek 13 évesen el kellett kezdenie tanulnia ezt a klasszikus művet, sőt, nem egy konfuciánus értelmiségi kívülről is fel tudta mondani (a teljes anyag 900000 kínai jel). A „Sárga Császár belső könyvének” vezető gondolata: „gyógyítsd az embert, gyógyítsd a társadalmat, gyógyítsd az országot, gyógyítsd a világot”, mindazonáltal ennek megvalósításához először az egészségápolás és a hosszú élet elnyerésének mikéntjét mutatja be.

Az emberiség egyre nagyobb figyelemmel fordul a messzeség, a végtelen univerzum felé, úgy beszélünk a tőlünk több tízezer fényévnyi távolságra lévő égitestekről mintha a kedves rokonaink lennének. De vajon eléggé ismerjük-e a saját testünket? Próbáltunk-e figyelemmel fordulni a lelkünk felé? A keleti bölcsesség arra tanítja az embereket, hogy „befelé forduljunk”, lássuk tisztán, értsük meg a testünket, lelkünket, a saját kis univerzumunkat. Ezért is hívják ezt a művet „belső könyvnek”, a belső könyv azt mondja, úgy kell gondolkodnunk, hogy egészségesek legyünk és hosszú életet éljünk, ne pedig a gyógyszerektől, injekciótól, műtétektől várjuk a megoldást, mert ez „kifelé fordulás”, először tanuljunk meg befelé szemlélődni.
Tehát először tanuljuk meg megfigyelni magunkat, értsük meg a testünket, legyünk tisztában az életfolyamatainkkal, ezt követően még sajátítsunk el pár módszert, amivel karbantarthatjuk testünket. Ha ez megvan, nincs mitől aggódnunk, hogy nem fogjuk megérni a „mennyei évet” (a kínai emberek a száz év feletti kort nevezik „mennyi éveknek”).

A keleti filozófiák nem győzik hangsúlyozni, hogy az életünk a mi kezünkben van. Nincs ezen a világon egyetlen olyan dolog sem, amelyet ne lehetne megváltoztatni, ennek tudatában elképzelni sem tudjuk, szervezetünk mennyire formálható és milyen fokú öngyógyításra képes. A kínai orvoslás hosszú történelme pont ez a nézetet támasztja alá. A kínai életkörülményekhez képest Magyarország édenkert. Kína összes megművelhető földje nem éri el az ország területének 50%-át, mégis a világ legnagyobb népességét kell eltartania; valószínűleg a természeti csapások gyakoriságában is vezet; ha kinyitjuk a történelemkönyvet, jóformán nem találunk olyan 40 évet, amikor ne tört volna ki háború; elég csak a pár évtizede történt „kulturális forradalom” által okozott halálozásra gondolnunk.

Úgy tűnik, a kínaiak Hádésszal laknak szomszédságban, de mégis, népességben mindig is ők tartották a csúcsot, szívósságukat a kínaiak védőszellemének, nevezetesen: a kínai orvoslásnak köszönhetik.
Egy példával élve, egyszer hallottam egy magyar nyugati orvost, amint arról beszélt, hogy a 19. században a magyar anyák átlagban 6-11 gyereket szültek, de ebből csak 3-6 érte meg a felnőtt kort. Ugyanebben az időszakban a kínai anyák átlagban ugyanannyit szültek, mint a magyarok, de a csecsemők túlélési aránya 80-90% között mozgott.
Azt is mondhatjuk, hogy ha nincs a kínai orvoslás, „Qi és Huang tudománya”, úgy a kívül-belül veszélyekkel fenyegetett Kína sem futotta volna be 5000 éves tündöklő karrierjét....

A kínai orvoslás a kínai civilizáció kincse, így az emberiség kincse is, és minden vágyam, hogy a második otthonomnak tekintett Magyarország is részesüljön ebből a kincsből. A „Sárga Császár belső könyve”-t vezérfonalul véve, vegyítve a sokéves magyarországi orvosi tapasztalatommal, a jövőben szeretném itt ismertetetni a kínai orvoslás alapvető tudásanyagát, kifejezetten a magyaroknak, segíteni őket megismerni, megérteni, megszeretni és használni a kínai orvoslást, hogy a kínai orvoslás ezt a szép országot is felvirágoztassa.

Prof. Dr Yu Funian PhD.

.............................................................................................................................................................................................................

 

https://www.scribd.com/doc/208148361/INUAKI-2-Konyv-Zamolxtol-Egy-Uj-Korszak-Fele  innen letöltheted a 2. részt. 

 

" Csak annyit

mondhatok, hogy az elsőkönyv sikeres volt. Abban az értelemben, hogy nagyon sokan
elolvasták. Pozitív értelemben mondom, de meglepődtem, hogy felfogták és megértették a
valódi értelmét.
D: Az természetes. Ezek valóságos és helyes adatok, ezért keresztülhatolnak a
logikán és a racionálisan és a lelkünkbe jutnak. Az ember lelkét nem lehet szavakkal
ámítani és becsapni. Őismeri az Igazságot. Ha sikerülne csak a lelkünkre hallgatni, akkor
az összes tettünket a Törvények Egyetemes Kódexe szerint és a Mátrixszal összhangban
hajtanánk végre. Ez azt jelentené, hogy itt a Földön Mennyországot teremtenénk.
A: A bibliai Mennyországot?
D: Egyfajta bibliait. Mennyország akkor lesz, amikor az Ember Istenné válik és
Isten ember lesz. Amikor mindent a Mennyei Gondolkodás szerint teszünk, amikor az
adatokat, amelyeket materializálunk, egyenesen a Mátrixból vesszük, amikor mindannyian
egyhangúan járunk el, akkor ez a mennyország a Földön is elérhetővé válik.
A: És el fog jönni ez az idő?
D: Még hamarabb, hogy elhinnéd, mindennek ellenére egyesek azért tesznek,
hogy semmi se változzon. Apropó mennyország. Az iskolában a pap Ádámnak és Évának
a paradicsomból való kiűzetéséről beszélt. Természetesen ez csak egy példa.
A: Vagyis átvitt értelemben.
D: Igen. Miért hinnéd, hogy a bolygó az összes állata közül egy kígyót, vagyis egy
hüllőt választottak. Miért nem egy oroszlánt, vagy egy elefántot, vagy egy rókát.
A: Nem gondoltam erre!
D: Látom, hogy senki nem nagyon gondolt erre! Éppen egy csúszómászó lett a
lelkek étverője. Az  őseink leírták ezt és úgy adták át nekünk, ahogy tudták, hogy
informálva legyünk, de mi nem értettük meg az üzenetet.
A: Isten szót használtad; Istenre, mint az Univerzum irányítójára hivatkozol és nem
a TeremtőIstenre.
D: Igen. Ezt akartam mondani.
6
A: Vagyis nekünk Istenekké kell válnunk és nem Teremtőkké?
D: Jó lenne, ha Teremtőkké válnánk, de ez nem lehetséges. A Teremtőa Legfelső
Isten, az Eredet, a Végtelen. Mi még nem lehetünk olyanok, mint Ő. Nekünk Istenekké kell
válnunk. Ez az elsőlépés.
A: Melyik Istenre gondolsz?
D: A mi univerzumunk irányítójára.
A: És az inuakik Istenek vagy Teremtők?
D: Ők Istenekként nyilvánulnak meg, de már sokan vannak olyanok, akik elkezdtek
Teremtőképességekkel rendelkezni. De ez egy másik beszélgetés témája.
A: De mégsem ugorhatunk át lépcsőket?
D: Nem. Hogy tudnál zenét komponálni, ha nem ismered a hangszereket?
A: Épp erről beszéltem a minap egy barátommal és azt mondta, hogy bármit
megcsinálhatsz, ha egy olyan entitás száll beléd, aki bizonyos képességekkel bír.
D: Hol van a te igyekezeted? A te érdemed? Gondolkodj, az entitás, aki ezeket az
ajándékokat adja át neked, a maga rendjén őis ember volt és egy adott területen valahogy
tökéletesítette magát, vagyis dolgozott. Lehet, hogy sokat szenvedett, nevetségessé
tették, lehet, hogy nem volt családja, aki segíthette volna, hogy birtokába kerüljenek ezek
a képességek. Sokat kellett mindezért tennie.
A: Léteznek olyan entitások, akiknek ilyen képességeik vannak, de akik nem voltak
emberek?
D: Nem, ezek csak a föld rezgésével kapcsolatba kerülve érhetők el, vagyis földi
jellemzők. Ahhoz, hogy a Mátrixba vihessük, először tanulással kell elsajátítanunk ezeket.
Ha mégis jön egy magasabb entitás és “kölcsön adja”, csak ideiglenesen használhatod és
nem viheted magaddal a Mátrixba, nem a te fáradozásodat képviseli.
A: De vannak olyan emberek, akik analfabéták és különbözőajándékokkal
rendelkeznek, embereket gyógyítanak, idegen nyelveken beszélnek…
D: Ezekkel a képességekkel azért rendelkeznek, mert vagy valamelyik életükben
elsajátították és ideiglenes aktiválódnak vagy egy küldetés megvalósítása érdekében
bizonyos magasabb lények segítségében részesülnek. Ebben az esetben, az
elmenésükkor nem tudják magukkal vinni a mátrixszegmensbe, mivel ezek nem az övék,
hanem adva voltak nekik.
A: Tegyük fel, hogy valaki sebész volt a közvetlen előzőéletében és most megint
sebész akar lenni. Nem tudná tudatosítani a hozományát?
D: Nem. Végig kell mennie a tanulás folyamatán. Ha egy fejlett entitás, akkor
lehetnek ilyen-olyan hajlamai. Ha nem az, akkor ugyanannyit kell dolgoznia, mint
mindenkinek, mintha az előalkalommal találkozna a témával. Van viszont egy kis
különbség. Akik már valamikor sebészek voltak, bármelyik életükben és tökéletesen
végezték a dolgukat, nagyobb áldozatkészséggel viseltetnek a munkájuk iránt. Olyan, mint
ha kegyben részesülnének. Ösztönösen megérzik a betegük problémáit és tudni fogják,
hogyan járjanak el, de a példád nem jó, mert ha az emberek megértenék, hogy a
betegségek csak figyelmeztetések, akkor nem lesz többé szükségük sebészekre.
A: De ha szükséged van, segítségben részesülhetsz?
D: Igen. Kérned kell és hinned kell abban, hogy megkapod..." 
 
Az első rész a https://termeszetgyogyaszat.webnode.hu/konyv/  található!
 
 
 
 
egy normál embernagyság, és egy.... 
 

" Maradék feladata volt eltávolítani ezeket a kivételeket, és a földi humanoidokat az Anunnaki isteneknél alacsonyabb testalkatúakká alakítani (akik 2,1-2,4 m magasak voltak). Ez az emberi genetika módosítását jelentette, így tehát ezek az óriások ritka kivételek voltak (Sun Mingming egy jelenlegi kínai kosárlabdás, aki 236 cm), és a fajok nem vegyülnek, és nem hoznak létre agyrémeket, ahogy Atlantisz idején. "

https://rejtelyekszigete.blogger.hu/kereses

 

...................................................................................................................................................................................................................................

Dr. David R. Hawkins, az író 3 könyvét ajánlom, ilyen sorrendben:

 

 

 

itt https://data.hu/get/3868761/Dr-David-R-Hawkins-a-Valodi-en-Hatalma.pdf   letöltheted....lassú letöltésen.

 

itt -elvileg-olvashatod:   https://www.scribd.com/doc/150824706/Isten-jelenletenek-felfedezese

 

Villámolvasás

 

 

Azoknak ajánlom, akiknek kevés idejük van, viszont rengeteg tanulnivalójuk adódik. A villámolvasás ereje éppen ebben rejlik, hogy képessé válj a teljes elmédet használni a folyamat során.

 A tudatos és tudattalan elme egyaránt kiveszi a részét az olvasásból, ezért is hívják a módszert így: villámolvasás teljes elmével.

A villámolvasás során másodpercenként egy oldal információ jut be az elménkbe, (25.000 szó/perc!) amely messze meghaladja a tudatos elménk feldolgozási képességét - a tudattalan elménk feldolgozási képességét viszont nem!

 Ezen alapszik a módszer lényege.

Ilyenkor az agyunk mentális fényképeket készít a könyv oldalairól, majd egy egyszerű speciális aktiválási móddal a tudatos elmébe előhívhatjuk az olvasott információt.

Két nap elég!

A másodpercenként egy oldalas sebességgel történő teljes elmés olvasás birodalmában a villámolvasás technikájának elsajátításával végleg elfelejtheted a magolást.

 Diákoknak 15 éves kortól ajánlom, ha gyorsabban és eredményesebben szeretnétek tanulni, munka vagy sportolás mellett is jól szeretnének teljesíteni, kevés időtök van a tanulásra, esetleg nehezen értitek meg az összefüggéseket, csökkenteni szeretnétek  a lámpalázat, illetve egyszerűen élvezni szeretnétek az olvasást.

Ne akarj, hanem hagyd! Megy magától...

Ha lesz egy kis időm, beteszem blogba a lépéseket...

 

Mire számíthatsz, ha megtanulod ezt a Villámolvasást?

·        - Lényegesen gyorsabban, könnyebben olvasol

·        -  A megértési szinted növekszik

·        - Javul a memóriád és koncentrációképességed

·        -  A kreativitásod szárnyakat kap

·        - Új, különleges olvasási élménnyel gazdagodsz

·        - Új, lehetőségeid nyílnak meg a mindennapi és az üzleti életben, valamint a tanulásban

·        -  Intuitív képességeid fejlődnek

·        -  Lényegesen több szabadidővel rendelkezel majd

·        -  Az olvasási sebességed legkevesebb háromszorosára növekszik

Ha engedi, akkor itt olvashatod:

https://hu.scribd.com/doc/73457838/Paul-L-Scheele-Villamolvasas

 

 

https://www.andrewbook.sk/andrewbook/eshop/2-1-MAGYAR-KONYVEK

 

 

 

................................................................................................................................................................

BO YIN RA

 

 
/nekem kissé "szúrós" a festmény/
 
"Alapjában véve mindegyik könyvem egy titok-könyv, mivel valamennyi szellemi igazságokat foglal magába, amelyeket az a kevés olvasó ismer csak fel, aki már ott elkezdett kérdezni, ahol könyveim nyújtanak választ. (...)
 
Itt olyan könyvek íródtak, amelyek önmaguktól megnyílnak vagy bezárkóznak, attól függően, hogy milyen szellemi állapotban kérdez rá oldalaira az ember. Az úttalan hegyek legtitkosabb sziklabarlangjaiban, avagy Ázsia sivatagjainak zugaiban sem lenne tartalmuk jobban elrejtve, mint a könyvkereskedők polcain és a nem hivatott olvasók kezeiben! (...)
 
Senkinek sem tanácsolom, hogy kiváljon a neki megfelelő vallási közösségből, ahol jól érzi magát, és nem vagyok ellene semmilyen vallási szervezetnek, amely feladatának tekinti a lelki kibontakozás fejlesztését, hiszen a sokféleség az isteni-szellemi Élet jellemvonása, s ily módon a vallási formák és felfogások sokfélesége is megfelel az örök isteni rendnek.
 
Az egy örök Valóságot érintő igazság a legkülönfélébb hittani formulákban kifejezésre juthat, mert maga ez az egy örök Valóság nemcsak végtelenül sokrétű, hanem számtalan nézőpontból szemlélhető."
 
 
Mióta az eszemet tudom, vizsgálgatom az emberi elmét, emberi kapcsolatokat, figyelem, ki hogyan reagál és miért tesz úgy, ahogy éppen 
 
cselekszik. Arra gondolok, hogy a világ működése csodálatos és jól megtervezett óramű pontossággal működő rendszer. De vajon mi van 
 
emögött, mi mozgatja, mi vagy ki irányítja? Honnan lettünk? Isten, ember, idegenek, univerzum? Vagy ezek kombinációja?
 
"Ajánlom e könyvet az emberiségnek, hogy mutasson utat és adjon hitet,valamint azoknak az ezreknek az elkövetkező korok során,akik majd 
 
rádöbbennek arra, hogy nekik, róluk íródott"
A Szerző 
 
 
Hmmm....milyen érdekes, hogy pont most találtam rá erre a könyvre...akinek az írója természetesen magyar, és gyerekkori halálközeli élménye
 
után "érdekes" dolgokat művelt....