A SORS KERESZTJEI- SZILÁRD KERESZT

2016.01.17 12:18

A SZILÁRD KERESZT

 

A biztos tudás, a stabil lelkiség, a megtermékenyítés, a folyamatosság le­hetővé tételének és a szeretet biztonságának a keresztje. Az evangélisták kö­zül Lukács jelképállata a Bika, Márké az Oroszlán, Jánosé a (Sas) Skorpió és Mátéhoz a (Angyal) Vízöntő tartozik. Az életképesnek bizonyult új korszakot kell most stabilizálni. A fény fordulata után, az új minőségben megszerez­hető tudás mélyül el, s alakul bölcsességgé. A lélek óvatossá válik, az elért eredményeket, a megszerzett biztonságot és világosságot nem szívesen koc­káztatja. A négy elem segítségével lehet most termékeny, mert csak ez által alkotható meg a teljes biztonság. Az anyag, az energiák, az érzelmek és a szellem szintjein egyaránt alkot, illetve ezeket együttesen használja fel a teremtéshez.

A fix jelek a beérés idejét is elhozzák. A külső - belső, égi - földi tapasz­talatok beérése, bölcsességgé nemesedése indul el. A stabilitás négy jele. a szeretet fényes nyugalmával hatja át a lelkiséget, szellemiséget. A hűség és a bejárt utak nyugalmát éli meg a vándor.

 A "világ négy oszlopa" a mindenség ismeretét rejti magában.

 

A Bika stáció a materiális termékenységet képviseli, ami mögött a Kos csillagai, a felső és alsó birodalmak ismeretének a fontosságát sugallja. Az Északi Háromszög csillagkép utal a hármasság figyelembe vételére, a „földi vetéskor’’ is. 

Az anyag megtermékenyítése után a szív általi termékenység oroszláni kora jön el. 

A belső erők kisugárzásának a jelentőségét hordozza az Oroszlán jelképe, de a Rák csillagkép, a háttérből az újabb hármas, a szeretet szenthármasságának megvalósítására inspirálnak. A lelki biztonságalkotás a Skorpió minőségébe léptet. A belső stabilitáshoz ma már nélkülözhetetlen a szellemi egyensúly, hiszen a Mérleg csillagai alkotják a jel hátterét. A fixáció következő állomása, a megtisztulás lelki szükségletét hordozó Vízöntő jel. A felszabadulás örömének zálogát, a mögötte látható Bak csillagkép sug­allja: 

- A mindenséghez mérd minden élményed, s a mindenség rád gyako­rolt, belső hatásai mutatják meg a feladatokat.

E felismerések koncentrációt igényelnek! 

Ezek a tisztító tapasztalatok tisztítják meg azokat a magvakat, amelyeket újra elvet a lélek, mikor a Bika idejébe ér...

Kozmikus mozgás (retrográd) esetén, a Bika idejének termékenyítő ve­tését, a szellemi termékenyítés, tisztító, vízöntői feladata követi. Külön érde­kesség, hogy a Bika jelet., a Bak csillagképe követi ekkor! A „mindenség általi tisztulás” (Vízöntő - tisztuló - jel, a Bak - mindenség - csillagképében) felszabadult erői segítenek ekkor a belső biztonság (Skorpió jele) és a szelle­mi egyensúly (Mérleg csillagkép) létrehozásában. Ebből a belső stabilitásból születik a kozmikus szerelem, mely már egyesíti a Rák csillagainak hármasságát, az Oroszlán feltételek nélküli szeretetével

 

A stabil jelek kozmikusán mozgó kereszt körének „végén”, ez a teljes szerelem lesz a földbe vetett, mag...

Tudnunk kell, hogy a zodiákus fix jelei körbefogják a Tejutat. Ez azt je­lenti, hogy részint felkészít a vele való találkozásra, részben pedig az onnan lehozott energiákat segít a helyére tenni! A Bika jele a Tejút előtt ível, az Oroszlán kora már a lehozott erőket használja, a Skorpió szakaszában szin­tén felkészítés történik, míg a Vízöntő ideje újra a Lelkek Útjának üzenetét hozza el.

 

Következő a változó kereszt: https://termeszetgyogyaszat2.webnode.hu/news/a-sors-keresztjei-valtozo-kereszt/

 

részlet: Paksi Zoltán Asztrozófia

 

—————

Vissza