A SORS KERESZTJEI- VÁLTOZÓ KERESZT

2016.01.17 13:18

 

A VÁLTOZÓ KERESZT

 

A változó kereszt jelei a négy elem segítségével létrejövő metamorfóziso­kat, megújulásokat indítják el. 

Az értelem és érzelem hatására beinduló áta­lakulásokat figyelhetünk meg. 

A lélek- szellem szoros, sőt, egymástól elvá­laszthatatlan kapcsolatba kerül. Lassan beigazolódik, hogy a jelen korszak idejének vége felé közeledik

Az egykori igazságok üres frázisokká válnak, melyekben már nincs erő. Ugyanakkor ébredezik az új szellemiség, az új igazság, (újnak tűnő!) mely egyre erősebben kéri, majd követeli helyét a vi­lágban.

Az újdonságok, korszakváltások mindig érzelmi töltéssel jelennek meg, s mindig értelmi igazolásokat, bizonyítékokat mutatnak fel!

Ez a lelki-szellemi forgás, forrongás azonban a változó minőségek elemei segítségé­vel a bölcsesség eléréséért történik!

Hiszen az újdonság is elavul egyszer, s megint jön valami új, aminek szintén meg vannak számlálva a percei!

Lineá­risan követve az eseményeket nem juthatunk ténylegesen előre, így csak a mennyiségi változásokat látjuk.

 

A mozgató elv megtalálása vezet a bölcses­séghez.

 

Az analogikus, vagy mágikusnak is nevezett gondolkodás és szemlé­let vezethet a titkok nyomára. A különböző formákat létrehozó változások mögött kell felfedezni az irányító elveket! Ekkor történhet meg a fő, de már lényegi belső változás, a minőségi átalakulás. Ez a bölcsesség állapota. A változás jeleiben ez a cél rejtezik. A sors változásai a bölcsesség útjának alapkövei.

A változás elsőnek nevezhető jele az Ikrek.

A polaritás ismeretének lelki igényét hordozza. A háttérben azonban a Bika és az Orion- Nimród csillagai világíta­nak rá a változás e jelhez kapcsolódó, jelen időre vonatkozó lényegére. A Bi­ka csillagai a termékenység biztonságát, míg az Orion-Nimród, az „önlegyőzés” bea­vató jellegű fontosságát sugallják. Ezen a szellemi alapon tényleg megis­merhető a belső polaritás! Ebből indul a rendszerezés és a tudás learatása, a Szűz idejében. A pontosító ismeretek megszerzéséhez, a jelen korszakban már a rálátás képessége szükséges, amit az Oroszlán csillagai szimbolizál­nak, a Szűz hátterében. 

Az égre emelődik az ismeret. 

A Szűz merkúri jelét, a Nyilas jupiteri minősége váltja fel. Újra a Tejúton vagyunk! A Skorpió - Kígyótartó kettőse adja a hátteret, vagyis a törvény megismerése, (Nyilas je­gye) a titokkutatás és az erők teljes (ösztön - szellemi!) uralása állal lehetsé­ges.

Így válhat beavató főpappá, vagy táltossá a lélek.

Ebből a magas, immár bölcs ismeretből születik a megváltás igénye! A Halak jelébe érkezve az utolsó változás ideje jön el. Az egység élményét a megtisztulás (Háttérben a Vízöntő csillagkép!) munkáinak elvégzése hozhatja el. A Nyilas jeléből és ez által a Tej útról ideérkező energiák segítenek ebben. Igen beszédes, hogy a Halak jele mögött a Vízöntő jövő vize folyik és a Halak csillagkép, „Visszaúszó hal” csillagai zárják a megváltás zodiákusi  jelét! Tisztítani ekkor a jö­vő érdekében lényeges, az EGY megváltói feladata pedig - úgymond - karmikusan hozott, ebben az időben... Az EGY hírével gazdagodva, s emelkedve indulhat újra az Ikrek kettősség ismerete. De ez már az Isten - Ember kettő­séről szól...

A kozmikus mozgás (retrográd) esetén a polaritás ikrek jellegű ismerete érzelmi töltésű, tehát Halak jellegű ismeretté alakul. Az Ikrek mögötti Orion-Nimród

-     beavató már a megváltás irányába fordítja a lelket. A megváltódás szintjé­nek megfelelő pap válik az „utazóból”, aki már a Tejútról hozza szeretetét. Ez a szerelmetes állapot teszi helyére a lélek dolgait a Szűz jelében, s ugyanitt teljesedik ki az Oroszlán csillagainak feltétlen sugárzásával

A kiteljesedett szerelem érkezik vissza az Ikrek kettősébe, hogy immáron tetszés szerint al­kothasson halandót, vagy halhatatlant.

Minden változás az EGY felé vezet...

 

Az elemek és keresztek segítségével még mélyebb ismereteket szerezhetünk a zodiákus jegyeiről működésük közben, és természetesen a világ törvényszerűségeiről is. A zodiákus tizenkét jele megfeleltethető ún. „őstípusoknak" is, de ettől még nem válnak a jelek típus­jelölőkké!

 

Kos - Hadvezér.

 

Bika – Vetőember

 

Ikrek - Garabonciás diák.

 

Rák - Anya. Papnő.

 

Oroszlán Királynak született uralkodó, Apa. 

 

Szűz – Tudós, Füvesasszony.

 

Mérleg – Ítélkező, Művész.

 

Skorpió - Remete, Mágus.

 

Nyilas - Táltos, Beavató főpap.

 

Rák - Alacsony sorból emelkedett uralkodóvá.

 

Vízöntő -Trónörökös, Bolond, Forradalmár, Adeptus, Angyal.

 

Halak- Mártír, Megváltó.

 

részlet: Paksi Zoltán Asztrozófia

—————

Vissza