A TUDOMÁS URALÁSA

2015.11.28 13:18

 

1. Az univerzum fényszálakhoz hasonlító energiamezők végtelen halmaza. (MINDEN TEREMTMÉNY A TEREMTÉS ÉLETFÁJÁN, AZ IDŐSZÁL UNIVERZUMON LÉTEZIK, KIÁGAZVA A TEREMTŐJÉBŐL.


2. Ezen energiamezők a Sas emanációi, amik egy felfoghatatlan méretű forrásból áradnak ki. (PERSZE, MERT AZ IDŐFORRÁS A LEGKISEBB ÉS LEGNAGYOBB DOLOG EGYSZERRE A LÉTEZÉSBEN.


3. Az emberi lények megszámlálhatatlanul sok, fonálszerű energiamezőkből állnak, melyek zárt halmazt alkotnak. Ez egy kiterjesztett karú ember méretének megfelelő nagyságú fénygömbként nyilvánul meg, akár egy óriási fénytojás. (EZ AZ AURA, A BENNE LÉVŐ SOK FÉNYSZÁL PEDIG A TEST ATOMJAINAK IDŐSZÁLAS FELFŰZÉSI RENDSZERE.


4. A fénygömbön belüli energiamezőknek csak elenyészően kis csoportját borítja fénybe egy, a gömb felszínén elhelyezkedő, intenzíven ragyogó PONT. (EZ VALÓJÁBAN TARTOMÁNY, GÖMBÖCSKE VAGY HASÁBOCSKA.


5. Az érzékelés akkor következik be, amikor az energiamezőből a fénylő pontot közvetlenül körülvevő energiaszálak kiterjesztik fényüket a fénytojáson(AURÁN) kívüli, velük megegyező energiamezőkre. (KÖLCSÖNHATÁSBA LÉPNEK EGYÜTTREZGÉSSEL.

Mivel csakis az e ragyogó pont által megvilágított energiamezőket vagyunk képesek érzékelni, ezt a pontot az érzékelést összegyűjtő pontnak, GYŰJTŐPONTnak nevezik. 


6. A gyűjtőpontot el lehet mozdítani megszokott, a fénygömb felszínén elfoglalt helyzetéből, akár a gömb felszínén, akár annak belsejében.

Ekkor új energiamezőket világít meg, és ezt az érzékelést nevezik LÁTÁSNAK

( LEHETŐSÉG VAN A GYŰJTŐPONT MÉRETÉNEK, ALAKJÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA IS, SŐT MEG LEHET OSZTANI, HOGY KÉT VAGY TÖBB KÜLÖNÁLLÓ GYŰJTŐPONTRA SZAKADJON, DE EZT CSAK HALADÓKNAK AJÁNLOM.


7. A gyűjtőpont elmozdulása egy teljesen más valóság érzékelését teszi lehetővé - és ez a világ éppoly objektív és tényszerű, mint a hagyományosan érzékelt világ. Ott energiára és erőre lehet szert tenni, megoldást lehet lelni problémákra vagy szembe lehet nézni az elképzelhetetlennel.

(ILYEN A TÁVOLBALÁTÁS, MÚLTBA ÉS JÖVŐBE LÁTÁS, PÁRHUZAMOS VALÓSÁGOKBA, FELSŐBB VAGY ALSÓBB VALÓSÁGOKBA LÁTÁS, ILLETVE UTAZÁS.


8. A SZÁNTSZÁNDÉK az a mindent átható erő, mely az érzékelésünket eredményezi. 

Nem azért ébredünk tudatunkra, mert érzékelünk; sokkal inkább a SZÁNDÉK nyomásának és behatolásának eredményeképpen valósul meg az érzékelés. 


9. A varázslók célja az, hogy elérjék a teljes tudomás állapotát annak érdekében, hogy megtapasztalják az érzékelés emberileg elérhető összes lehetőségét. 

A tudomás ilyen állapota még a halál egy alternatív módját is lehetővé teszi.

(Azt hiszed, számodra két világ, két út létezik, pedig csak egy, amit a védelmező megmutat. Az egyetlen elérhető világ az emberek világa, és azt nem hagyhatod el, mert ember vagy. A boldogság világában a dolgok között nincs különbség, mert ott senki sem tartja a különbségeket számon.)

részlet: Don Juan 

—————

Vissza