ANGYALOK 2.

2015.12.28 19:18

SZERAFIM: szeráfok (a seraph héber jelentése: égni). A nevüket magyarul szerán-nak kellene írni és mondani helyesen, ami szer-án: égi hely-et jelent (innen a szerinó: helyecske kifejezés).
Ők a helytartó istenségek, mint például a Napisten (hívják Napangyalnak vagy csillagdémonnak is), de nem azért „égnek”, mert a Napban, mint tűzforró csillagban lakoznak, hanem mert az Ő hullámterük az égbolt a számunkra. A térszeránok a legfelső (első osztályú) angyalcsoport, akik a legközelebb állnak az Istenhez, mivel közvetlenül Ő csinálta őket. Legfőbb feladatuk, hogy életben tartsák az alájuk rendelt teremtményeket a puszta létezésük által, mivel az ő forrásrendszerükre van felfűzve az élvonali időszálaival minden alattvaló az adott rendszerben (galaxis, csillagrendszer, bolygó). Valószínű (ezt nem tudjuk biztosan, de logikusnak tűnik), hogy a személynevük -él-re végződik.

OFANIM: ofanimok, azaz másodrangú angyalok (az ofanim héber jelentése: kerék). A nevüket magyarul korán-nak kellene írni és mondani helyesen, ami kör-án: égi kör-t jelent (pontosabban időhurkot).
Ők kötik össze az -él rangú angyalokat és az embereket, képzetesen szólva az eget és a földet. Ők olyan szeránok, akik az elsőosztályú istenségeket szolgálják és a feladatuknak megfelelő információ tartalommal és képességekkel (jogosultságokkal) bírnak. Főleg hírvivőként és diplomataként dolgoznak. A misztikusok szerint befolyásolják a csakráink működését, tehát vannak köztük gyógyítók is. Valószínű (ezt nem tudjuk biztosan, de logikusnak tűnik), hogy a nevük -iah-ra végződik.

Ofanim

CHERUBIM: kerubok. A nevük Babilóniából származhat, a karubu szóból, ami közbenjárót jelent és emberfejű szárnyas oroszlánként ábrázolták őket (lásd: Szfinx). A nevüket magyarul kerúr-nak (az „Úr körül álló”) vagy karúr-nak (az „Úr karja”) kellene írni és mondani helyesen.
Ők az Isten lovasai, akaratának közvetítői. A Bölcsesség angyalai és a Mennyek Küszöbének Őrei. Olyan szeránok, akik a helytartó istenségek közvetlen nullás másolatai és velük azonos információ tartalommal és képességekkel bírnak. Ők a mennyek küszöbének (az Aranyvárosba vezető térablakoknak). és az egyes dimenzióközi átjáróknak az őrei is Minden helytartónak vannak kerubjai, akik egyrészt a testőrei, másrészt a hivatalos képviselői (avatárjai), amolyan dublőrei (mint Jézus). 

Így aki lát egy kerubot, az gyakorlatilag a helytartót (és végső soron a Mindenhatót) látja (teofánia).

ElLOHIM: elohimok (a héber jelentése: egy női minőséget hat férfi minőség vesz körbe). A nevüket magyarul élok-nak (az „Élet oka”) vagy élők-nek kellene írni és mondani helyesen.
Ők a hazavezető angyalok, akik a holtak lelkét átviszik a túlvilágra (lásd: Kharón). Ma inkább úgy nevezzük őket, hogy a születés és halál angyalai (élet és halál urai). Olyan szeránok, akik az emberekre és más teremtményekre (állatokra, növényekre) felügyelnek, mint szellemi vezetők és őrangyalok. Ők terelik vissza a testükből elkalandozott lelkeket is, illetve a világhónapok végén összeszedik a köztes létben (asztráltérben) megrekedt kóborló lelkeket és ítéletre viszik őket (a karmikus bíróság elé). A nevük héber jelentése egyben a szerinó időhurok szerkezetére is utal (hat tachion forráshely kering egy szívpont körül).

QUIDDISIN: kviddiszinek (a quiddisin héber jelentése: szent). A nevüket magyarul kvintiszín-nek (ötszínű) kellene írni és mondani helyesen, ami fizikailag a belőlük áradó öt téresszenciára utal.
Ők olyan szeránok, akiknek a misztikusok szerint az Isten dicsőítése a feladatuk, így folyton azt kiabálják, hogy: Szent, szent! Fizikailag másodlagos megtartó erőként működnek és feladatuk a helytartók által keltett lokális téridő póterősítése (létben tartani a helyet). Erre azért van szükség, hogy a puszta létezésükkel kiegyenlítsék az esetleges téringadozásokat, amik a helytartó szeránjának mozgása, térugrása vagy deformációja során (rendszeresen) keletkeznek. Egyben meggátolják a különféle téranomáliák teremtményekre gyakorolt káros hatásait a felügyelt rendszerekben.

 A 4D-s Földet például 8 ilyen kvintiszín veszi körül, a 3D-s Földet pedig 6. Ők az űrben lebegnek, stacionárius pályamagasságon a bolygó körül, egy oktaéder csúcspontjain elhelyezkedve. 2 a sarkoknál, 4 az egyenlítő körül: Kolumbia, Gabon, Szingapúr és a csendes-óceáni Jarvis-sziget fölött nagyjából.

TRÓN: trónok (a héber jelentése valószínűleg: székhely lehet, ezt nem tudjuk biztosan). A nevük magyarul is így használatos a trónszék szavunkban (a király helye).
Ők az Isten szellemi törvényeinek képviselői. Olyan szeránok, akik a teremtmények életét szabályozó szellemi törvényeket képviselik és a vitás, fontos ügyekben döntenek (jogászok és döntőbírók). A misztikusok lélekbírónak is hívják őket. Közülük a legismertebb Metatron (a héber jelentése: az Ábrázat Hercege), az egyetlen angyal, akinek neve nem -él-re vagy -iah-ra végződik, mivel eredetileg ember volt, a bibliai Henoch (magyarul Énok), aki rendkívüli életútja miatt válhatott angyallá (kinevezték valaki helyére, ezért hívják meta-trónnak). Ő az Isten (egyik) íródeákja, az archívumkészítő, aki feljegyzi az életünk filmjét. Valójában egy lélekbíró, akinek hozzáférési joga van a Naprendszerben élő összes emberi lélek személyes akashájához, amit a Jupiter bolygó belsejében megbújó 4D-s isteni támaszponton őriznek.

 

IRIN: irinek (a héber jelentése valószínűleg: mozgékonyat, mászkálót vagy erőset jelenthet, ezt nem tudjuk biztosan). A nevük magyarul az iringó szavunkban használatos, ami női név és az ördögszekér gyógynövény neve is egyben (ördögszekér: alvilágban keringő időhurok). A vidéken használatos igei alakja az iringálni, ami mászkálást, futkosást jelent (mivel az iringó főzete vizelethajtó hatású). Innen származik a latin irrigálás: megöntözés, kiöblítés, beöntést ad kifejezés is, ami a transzcendens Víz-zel való elárasztásra utal (aminek sodró ereje van).
Ők a mennyországot (Aranyvárost) őrző angyalok. Olyan szeránok, akik a helytartók és más fontos hivatalnokok (tanítómesterek, próféták, lélekcsoport vezetők) testőrei (amikor alászállnak az alvilágba). Biztonságiak és rendfenntartók, akik egyben határőrök is, vagyis elkapják a csillagrendszerből engedély nélkül szökni próbáló lelkeket vagy kitoloncolják az illegálisan bejövőket (parafelderítőket).

 

Amint az látható, az Isten ravasz volt, mert a különféle angyalok nevében eldugta a szerinó fizikai szerkezetének leírását is. Ezek a következők sorrendben: tachion tűzben égő, időhurka kerék alakú, közbenjáró és körbejáró (minden tachionja), hat forráshely kering egy szívpont körül, öt téresszenciát kelt, megtartó székhelyként szolgál és mozgékony erőként működik.

 

Kiegészítés: A nemtő szó, aminek jelentése: nemző, védőszellem, őrangyal vagy géniusz, valójában nem egy angyali csoportot jelöl, hanem általánosan így hívjuk az olyan angyalokat, akik nem élvonali feletteseink (az Életfán). 

Magyarul tehát nem tőle származunk, így valójában nem lehet sem nemző, sem géniusz, de védőszellem és őrangyal igen.

 

 

 

hunok.hu

—————

Vissza