ANGYALOK 5. - Földi Angyalok

2015.12.28 23:18

A FÖLDI ANGYALOKA Földön jelenleg élő emberek lelke 12 lélekcsoportba tartozik a közösségi kommunikációs felfűzése szerint, amiket 12 arkangyal vezet. Ezen csoportok mindegyike saját azonosító színnel rendelkezik, amiben világítanak az adott lelkek egy látó számára. 

Eme színek 4D-sek, tehát vannak köztük a 3D-ben nem láthatóak is (infravörös, ultraibolya spektrumba esők).


A lelkek élvonali felfűzése ettől teljesen különböző, de erről nem rendelkezünk információkkal. 

Az élvonali felfűzés a teremtőjéhez köti az adott lelket, a kommunikációs felfűzés művonala pedig mindig ahhoz a helyi közösséghez, amelyikhez tartozik (ideiglenesen) az illető. (nem mindig ide születünk, de a lekületünk marad, bármely nemzetbe is inkarnálódunk)

Így ha egy másik csillagrendszerből vagy galaxisból vagy párhuzamos térszeletből (ahogy mi hívjuk köznyelven-dimenzióból) ide akar (re)inkarnálódni valaki, a fenntartók átfűzik a lelkét a befogadó helyi arkangyalra.

Hasonló ez a dolog, mint a származás és az állampolgárság viszonya. Az egyik születésünktől fogva adott, a másik választható és megváltoztatható. 


A zsidó misztikából ismerjük azon 72 lokális vagy helyi arkangyal nevét, valamint a hozzájuk kapcsolódó asztrológiai és számmisztikai tudást, akik Gaia Földanya Istennő alárendeltjeiként a Föld bolygó ügyeiért felelnek. (földiekről beszélünk!)

Ezen arkangyalok alapvetően két csoportra oszthatók attól függően, hogyan végződik a nevük. Az -él végződés azt jelenti, hogy mint élőlények egyrészt élenjáró vezetői a teremtésnek, másrészt hozzájuk vezetnek a teremtményeket életben tartó élvonali időszálak.

Ők 40-en vannak (ebből 12-en felettesei az emberi lényeknek, 28-an pedig a bolygóra ügyelnek), s bár az angyaloknak nincs nemük (ami a biológiai testekre jellemző tulajdonság), mégis gyakorta úgy emlegetik őket, mint férfi angyalokat

Ezt a képzetet az okozza, hogy az élvonali időszálakat az Isten tachionjai keltik, akik a Teremtő Atya másolatai

Az -iah végződés pedig azt jelenti, hogy ezek az angyalok oldalági létezők az Életfán, tehát nem működnek élvonali megtartókként. 

Ők 32-en vannak és megkülönböztetésül női angyalként emlegetik őket, bár természetesen nem a Teremtő Anya másolatai, és nem is balos csavarodású antiszerinók.


A 72 arkangyalt több lépésben keltik magukból a helytartók.

 Először csinálnak 4 arkangyalt, akik megháromszorozzák magukat.

Ez a 12 arkangyal megduplázódik (az 24), majd ismét megháromszorozódnak (72). 

Azt nem tudjuk, miért pont ennyien vannak, illetve ebből miért pont 40 arkangyal lesz élvonali, de nyilván fizikai okai lehetnek a dolognak. 

Ha eljutunk odáig, hogy pontosan tudjuk majd számítógépen modellezni a térszerán időhurok rendszerét, akkor remélhetőleg kiderül a megfejtés.

hunok.hu

 

 

—————

Vissza