Felhívás

2013.08.19 09:27

"Nehéz időkben élünk – a szegénység, az éhezés, a betegségek, konfliktusok és más globális fenyegetések

szükségessé teszik a nemzetközi reagálást.

Mint vallási vezetők, segíthetnek megoldani ezeket a problémák a szív a szívhez"-en keresztül a saját

közösségükben.

 

Összefogással bemutathatjuk a sokféleség erejét, függetlenül attól, milyen hitet gyakorol az ember" 

 

Vallási vezetők szólították fel az egész emberiséget, hogy keressék az együttműködést, a harmóniát, a béke és

 

igazságosság megteremtését bolygónk jövőjéért."

 

 
 

A IV Kongresszus a világ és hagyományos vallások vezetői résztvevőktől 

 

 

Astana, 30-31 május 2012 

 
 
Mi ... a világi és hagyományos vallások résztvevői, egyöntetűen elismerjük az Isten 
által létrehozott ember méltóságának elidegeníthetetlen jogát.
 

Kifejezzük vágyunkat és elkötelezettségünket a 

béke és a harmónia iránt, mint az egyetlen helyes választás egy jobb jövőért az emberiség érdekében. 

 
Mélységesen hálásak vagyunk a... a nemes kezdeményezésért a vallások és 
kultúrák közötti párbeszéd elősegítésében, a kölcsönös tiszteletet, megértést és az együttműködés javítását célzó 
erőfeszítésekért a hívők között, a különböző vallások, népek és államok számára az emberi közjó érdekében. 
 

Hisszük, hogy a vallás az egyik legfontosabb és legbefolyásosabb modern eszköze a társadalmi 

problémák a béke és a jólét megvalósításának. 

 
Kifejezzük készségünket, politikai és közéleti személyiségek, hogy megfelelően reagálunk a fennálló 
vallási, etikai és morális kihívásokra, beleértve a szélsőséget és a terrorizmust, melyek a vallás mögé bújnak. 
 
Valamennyiünk nevében, különféle vallások és lelki hagyományokat őrzőemberek, elismerjük a közös 
értékek kölcsönös tiszteletét, a megértést, és egyetértünk abban, hogy ezek a vallások közötti párbeszéden 
keresztül haladnak.
 
Jelentőségük, hogy reményt adnak és bizonyítják,hogy a XXI század második évtizedében 
az emberi társadalom nem veszíti el a vágyat a hithez, a barátsághoz, a szolidaritáshoz, az igazságossághoz és a kreatív tevékenységhez. 
 
Ezért kell, hogy teljes mértékben kihasználjuk a különbözővallások és világ kultúráját. 
 

Hiszünk abban, hogy egy társadalom erkölcsi és szellemi alapjait és megújulását, a hagyományos családi 

értékek erősítik, ez a fenntartható világfejlődés előfeltétele, kulcsa, a tudás értelme és célja az emberi 

létezéshez. 

 
Meggyőződésünk, hogy az alkotó nőknek a családban és a társadalomban tiszteletet és elismerést kell 
 
élvezniük és teljes támogatásban kell részesüljenek az emberek és szervezetek részéről.
 
 
A világ jövője – a fiatalok kezében van!

 

Megerősítjük, hogy fontosak a pozitív, alkotó életcélok a mai 

fiataloknak, ezzel erősítve az alapokat az erkölcsi, szellemi fejlődéshez és a haladáshoz az oktatás minden 

szintjén. 

 
A mai fiataloknak már korán kell alapismereteket szerezniük saját vallási hagyományaikról, tanulniuk 
 
anyanyelvüket, történelmüket és kultúrájukat.
 

 

Azt gondoljuk,

 

az ember, aki ismeri a saját vallását, soha nem becsüli le valaki másnak a hitét.
 
 
 
Bízunk benne, hogy ezekkel a tulajdonságokkal a világ megvédi magát az önpusztítástól és segít a 
lehetséges fejlődésben. 
 
Aggódunk a folytatódó háborúk, etnikai konfliktusok, a növekvő bűnözés, megnyilvánulása a vallási 
 
intolerancia és a radikalizmus miatt, ami erőszakhoz vezet a világ különböző részein.
 

Követve a vallási 

hagyományainkat, elítéljük a fenyegetést vagy az erőszak minden formáját, és felszólítunk minden államot, 

hogy működjenek együtt, az esetleges problémákat párbeszéd útján oldják meg. 

 
Meggyőződésünk, hogy az egyetlen módja a biztonságos világnak a párbeszéd, melynek alapja a 
kölcsönös tisztelet és megértés, az együttérzés és a megbocsátás, az igazságosság és a szolidaritás, a béke és 
harmónia.
 
Ebben a tekintetben, a mechanizmusok javítására felhívjuk a vallási közösségeket és politikai 
vezetőket, a nemzetközi szervezetek és a civil társadalmak közötti együttműködésre. 
 
Támogatjuk a vallási vezetők Tanácsát, amelynek célja, hogy elmélyítse a kölcsönös megértést és 
együttműködést a különbözővallások között. 
 
Arra kérünk minden jóakaratú embert, hogy támogassák, és működjenek együtt egy igazságos, 
 
biztonságos és virágzó világ építésében. 

 

 

Kívánunk mindenkinek békét, boldogságot és jólétet. 

—————

Vissza