Gnózis

2014.04.29 14:50
A lélek kiválik az Egységből.
 
 
 
Tűzre lobban tudata, s megkezdi szellemi cselekvését. Útra kél, hogy tapasztalatra tehessen szert. Tudata szárnyal az anyagtalan univerzumban, csodálja, de nem fogja fel azt, ami körülveszi.
 
 Úton-útfélen fényalagutakra bukkan, melyekbe pillantva örvénylő, sűrű energiákat érzékel. Dönt, és alámerül.  Az új impulzusok magukkal ragadják, s egyre mélyebbre sodródik egy alternatív valóság dimenziójának határa felé. 
 
Különös mezsgyére tévedt. 
Milliárdnyian vannak körülötte, mind a lélek magjának testét viselve magukon. A tükör túloldaláról lesi, mi történik odaát. Csodálja a testet öltött létezés formáit, s az elemek munkálkodásait.
 
 Tudatlanságából eredő naivitással testet ölt lelki szintjének megfelelően, mely elindítja lelki evolúciójának útján.
 A kiválasztott világ-s korszakának aktuális lélekcsaládjához sorolván magát-, részévé válik azon világ mátrixával.
 
 Időtlen pillanat – mint pergő film – éli át az évezredek élményeit, mely által végig él minden létezési osztályt s megpróbáltatásait. Miközben elmélyül a tapasztalás ezen formáiban, elvész az illúzió világában.
 
A teremtett élet kavalkádja folyamatosan építi tudatszintjét, intelligenciáját.
 
 
 Szellemét alkotó mentális elemei gyarapodnak. A természet körforgásának élményeit ártatlan, karmikus veszélyek nélkül éli meg.
 
 Értelemmel bíró ösztönlényként. Testet öltött tapasztalata azonos arányban nő kitölthető élethosszával, a számára kijelölt sors alapján.
 
 Ezen szintek még nem vakítják a spirituális elemek tisztánlátását, érzékelését. A sorsszerű szükségszerűség által megéli a vadász és préda élményeit is, mely az energiák fizikális birtoklásáéról szól.
 
 Időnként megfigyel négylábúakat, akik annyira mások, mint ő: Belé látnak. Van, ki acsarogva kerüli, van, ki nyomukban jár. Amint közelebb kerül, tanulmányozza viselkedésüket és motivációjukat.
 
 Ezáltal spirituális szintje rohamosan növekszik. Komplex gondolatra és kommunikációra lesz képes, elindul az etikai rend kialakulásának logikai lépcsőfokain felfelé.
 
Szocializálódása lassan kiteljesedik.
 
 Egy új kor kezdetén, midőn a régi világot elmosta az idő óceánja, esélyt kapott a felemelkedésre.
 
 Evolúciós ugrással tudata kitárulkozott és kezdetét vette egy magasabb spirituális követelményrendszer kezdete. Tudatát átjárta a levegő elem, s valósággal szárnyra kap értelme.
 
 Az emberi lélekcsoport számára új univerzumként tárult ki az anyagi és az eddig megélt világ spirituális elemi rendszere. Az evolúciós, emelkedett lelki szinttel egy fejlettebb szellemi és fizikális cselekvésnek megfelelő testet kapott ajándékba.
 
Immár humanoid, Homo Sapiens test birtoklása vált lehetővé, a megfelelő tudatszintet bíró számára az Elődök segítsége által.
 
Az Út innen kezdődött, vált egyre nehezebbé. Jó ideig fennmaradt az ősi tudás és hitrendszer.
 
Ám a lelki evolúciós kihívások nem maradhattak el. Minden lélekcsoportnak le kell győznie ezen problémákat a nekik szánt kozmikus naptár ideje alatt.
 
 A kollektív és egyéni szabad akarat mindaddig véd, ameddig az egyensúly fel nem borul, s kényszerpályára nem sodorja a lelket.
 
Az „árnyék urak” megfertőzték a világ népeit. 
 
Ismervén saját erejüket, felkészültek a további lelkek érkezésére, ezért globális tervet alkottak. 
 
 
 Rendeltetésük: a lelkek félelemben tartása és evolúciós bukásuk elősegítése, mely által a csapdába jutott lelkek mentális energiáját csapolhatják.
 
 Az ok-okozat, karmikus tényezőkkel előre meghatározott vágányokat alkot, amiről onnan már csak kollektív tudattal lehet váltani. 
 
A kihívásokat készítő „árnyék urak” és csatlósaik egyre nagyobb teret nyertek az emberiség megtévesztésében.
 
A rendkívül összetett háttérhatalom irányítói immár minden irányból csapást mérnek az emberiségre.
 
A tömegek tudatmanipulálása lett a fő szempont, melynek eszköze a média, mely elnyomó egoisták hadseregét teremtette meg, akik kielégíthetetlen vágyaik teljesítése közben megfeledkeznek származásukról és létezésük céljáról. 
 
Jelen korunk kollektív vonata a következő világot tárja a rajta utazók szeme elé.
 
 A képsorok magukért beszélnek. A fejlett világ hamis vallásalapítói által kreált hagyományok szerint élt, etikai és filozófiai logikát nélkülöző tanítást nevelt a népekbe. 
 
Nekik az elnyomó szerep jutott a világ elhanyagoltabb népeivel szemben, azért, hogy megosszák és széttördeljék az esetleges rémálomból való ébredés kollektív lehetőségét. 
 
A vallást követve ezerszámra nőttek ki a semmiből a különböző egyéniségeket fényező , tudattompító szokások, divatok, 
 
drogok. Eljött a lelki betegségek, a totális szellemi vakság és irányíthatóság globalizált kora.
 
A Quo vadis példás hittel való azonosulása a múlté. 
 
Képmutatás, arrogancia, dogmatikus kényszer, tudatlanság váltotta le Jézus Krisztus szent példamutatását.
 
 Aki nem hiszi, nézzen körül egyházán és gyülekezetén belül. 
 
Oka az anyagiasság által létrejött felszínesség és az etikai logika, azaz következetesség megvonása.
 
 Az igazhitűek maradéka vív elnyomva elkeseredett küzdelmeket, hogy életben tartsák hitközösségüket. 
 
Az erkölcsrombolás bibliai Szodoma és Gomora méreteket öltött.
 
 A brutalitás és pornográfia, egyéb perverz, beteg humorú alkotás mára már művészet, melyért díjakat osztogatnak. 
 
Ezen „művészek” életvitele lett az irigylésre méltó, követendő példa.
 
A népesség bábuként él napról napra, vágytól vágyig. Nem látják és nem értik, hogy mi történik, s merre haladnak.
 
 Mohóságuk valósággal élve falja fel a világunkat és embertársaink életét.
 
 
 
 
 Ám mindezek lelki eredetű kényszerbetegségek, válaszként a világra erőszakolt, egészségtelen lelki és testi életmódra.
 
 
 Ne bántsatok senkit, inkább segítsetek rajtuk szeretettel!
 
 
 
 
Megszületett az első globális tudatközösséghez tartozó nemzedék:
 
 a „Spiderman”, azaz a hálóban élő ember. Ezt jó előre közölték is a képregénnyel.
 
 A virtuális világ, melyet multidimenzióként hoztak létre az amúgy is illúzió világban, erős drog és mentális bilincs lett.
 
 Az ártatlan játéknak álcázott virtuális valóságok rabolják a lélek földi életének perceit a gondolkodás lehetőségétől. Ezeket hívhatjuk legális szellemi drogoknak.
 
 Sakk matt! A lélek, amint lehetősége van, automatikusan csatlakozik a hálózatra.
 
Ébredjetek testvéreim! Az egyetlen fegyver, amitől félnek elnyomóink, az, ha kikapcsolod a TV-t, rádiót, internetet. Nyomd meg a gombot, légy szabad!
 
(Vagy legalábbis használd OKOSAN!!! TUDATOSAN!!!)   
 
Nézz körül, testvérem, s látni fogod a fényt! Azt a fényt, mely MAGodból származik! Lobbantsd lángra cselekvés-tüzedet! Engedj be friss levegőt életedbe, töltsd meg léted értelemmel!
 
Fénykép
 
 
Legyenek értékes emlékeid!
 
 Tégy jót mással, hogy veled is jót tegyenek!
 
 Szilárdítsd meg akaratod, s ne engedj a kísértéseknek! Az emberi lélekcsoport esélyt kapott a fejlődésre, ne tékozoljuk el!
 
Nézz önmagadba, és fedezd fel az igazi szépséget! Szépséget, mely belülről fakad, szépséget, melyet a bölcsesség nyújt és egy élet bizonyít.
 
Légy csendes, s meghallod a gondolatokat, megérzed környezeted érzelmeit, gondolatait. Látni fogod a gondolatot mindenkiben.
 
 
Emlékezni fogsz, és ezáltal átértékeled az életed.
 
 Építsd és tanuld alázatosan az etikai filozófia logikai rendszerét, mely minden vallás gerince és a békés létezés kulcsa. 
 
Maga a harmónia.
 
 
Tisztítsd meg tested, hogy lelked is megtisztulhasson! Csendesítsd le környezeted, hogy lelked is lecsendesülhessen! 
 
Szüntesd meg vágyaid óceánját, hogy lásd a tükröt! Azt a tükröt, ahonnan érkeztél, azt, amelyet öntudatra ébredvén szabadon átléphetsz.
 
Áraszd el fénnyel testedet! Áraszd el fénnyel lelkedet! Töltsd meg fénnyel a szívedet!
 
 
 
 Légy ÖnMAGod!
 
 
Szabadítsd meg tudatod e világ bilincsétől! Emelkedjen szellemed magasra! 
 
Fénykép
 
 
Legyen életed és viselkedésed más számára példa! 
 
 
 
Jó egészséget és tiszta tudatot kívánok!
 
 
 
a videó szövegét leírta: Bertalan Zoltán-köszönet érte.
 
  teremteszet.blogspot.hu

—————

Vissza