Gyógyítás előtti ima

2013.09.30 09:56
CARITAS IMÁJA
 
/Gyógyítás előtti ima/
 
 
 
 
 
 
Istenünk!
Atyánk, ki hatalmas vagy és jóságos, 
adj erőt a szükséget szenvedőknek,
világosságot az igazság keresőinek,
ültess együttérzést és jóindulatot az emberek szívébe.
 
Istenünk!
 Adj az utazóknak vezérlő csillagot,
vigaszt az aggódóknak, és nyugalmat a betegeknek.
 
Atya!
 Vezesd bűnbánatra a vétkezőket,
igazságra a szellemet,
 adj kísérőt a gyermekek mellé,
és atyát az árváknak.
 
Urunk!
 Terjedjen ki jóságod mindenre,
amit teremtettél.
Légy kegyes Urunk azokhoz,
akik nem ismernek el, 
adj reményt a szenvedőknek.
 
Engedje jóságod a vigaszt nyújtó szellemeknek, 
hogy mindenütt elterjesszék a békességet, 
a reményt és a hitet.
 
Istenünk!
Szereteted egyetlen fénysugara,
egyetlen szikrája megperzseli a földet.
 
Hadd igyunk termékeny és végtelen jóságod kútjából,
és minden könny felszárad,
minden fájdalom elmúlik,és a felismerés és a szeretet
kiáltásaként csak a szív és a gondolat
emelkedik fel Tehozzád.
 
Égnek tárt karokkal várunk Téged,
mint Mózes a hegyen.
 
Ó, Hatalom!Ó, Jóság!
Ó, szépség!Ó, Tökéletesség!
 
Szeretnénk valamiképpen elnyerni könyörületességed.
 
Istenünk!
Adj nekünk erőt, segíts előbbre jutnunk,
hogy képesek legyünk felemelkedni Tehozzád.
Adj nekünk tiszta könyörületességet.
Adj nekünk hitet és értelmet.
Add meg nekünk az alázatot, 
amely tükörré változtatja lelkünket,
hogy a Te képmásodat tükrözhessük.
 
Ámen

—————

Vissza