HATODIK PECSÉT

2015.11.23 21:18
Jásdi Kiss Imre: Hatodik pecsét ...
 
A Köztársaság fogalma.
 
Első megjelenését a Görög Birodalom társadalmi működésének állítja be a megélhetési tudomány. A jegyzett történelem kezdetét a dokumentumok eltüntetésének határa jelzi. Dokumentum értékű leletek hiányában a gyakorolt hatásuk alapján tudom meghatározni a tárgyakat.
Ha pata nyomokat látok valahol, de lovat nem, akkor is logikusnak tetszik, hogy egy ló járt ott régebben.
 
A köz minimum kettő dologgal határolt terület. Lehet tudományos terület is, de kettő dolog határolja mindenképpen .
A ragoktól és képzőktől fosztott görög szavak legtöbbje magyar eredetű. A Taigetosz két végétől megszabadulva Hargita nevét adja. A görög nyelv alapszavai ilyenek, tehát fejlődésének elején kapta a magyar alapot.
 
Úgy veszem elő ezeket a már tárgyalt témákat, mint ahogy a t/uru/l csak a megközelítésben különbözik a l/uru/t-től, most is a köztársaság megközelítésében térek el. Célom, megérTETni, hogy a magyar alap nyelvi bizonyítéka, egyúttal azt is bizonyítja, hogy a társadalmi működés is magyar. A tudomány már odáig süllyedt, hogy Jásd nevének eredetét egy Jásdi nevű emberhez köti. A dolgok valóságos felépülése szoros összefüggésben van a szavakkal.
 
Kerestem a görög műveltségben a köz/társ/as/ág alapjait. Már a közösség is nagyon összetett fogalom, ami kizárja, hogy alapként kezelhessem. A puzdra cső, a tarsoly lemez, és az egyvonalba épített hegyek magyar vonatkozása a köztársaságot alapozza meg csak magyarul értelmezhető vonatkozásaiban.
 
A társalgás mára vált öncélú időtöltéssé. A nagy történelemben a közigazgatás eszköze volt.
 
Az eredeti feladatától megfosztani szándékozó hatalmi törekvés még napjainkban is dolgozik a nyomok eltüntetésén. A működtetés eszközei, a helynevek kifejezte feladat, és számtalan ebből következő kifejlődés most is itt van körülöttünk. Valóságos feladatuk híján, ezek egyrészt kilógnak a sorból, másrészt pedig az értelmük torzításával foglalkozók megjelölik önmagukat.
 
Írtam már milyen nehéz kiválogatni a természetes változásokat a szándékos torzítások közül. A REND keresztje egyértelműen megmutatja a közigazgatás határvonalát, és a hírek áramoltatásának módját. 
 
A katolikus kereszténység erőnek erejével hazudtolja meg ezt a tényt. A „Bulcsu járó helyek” ebben a megvilágításban egész más értelmet kap. 
 
Miért nem tudhat a Magyar Nemzet a saját történelméről? 
Kik, mikor, és miért tüntetik el ennek a működésnek a nyomait?
Miért a görögök köz társalognak, ha nem is tudják mi az?
 
Mi alkot-mányozunk a közben társalgást.
 

Alkotunk világot megkerülő hegysort, ezen társalgunk, és mégis a görög alkot-mányoz köz-társalgást.

 
Ekkora torzításnak oka van. 
Nemzetünk ezidő szerint a BAR és BÁR gázok fejlesztésének feladatán már túl van. 
 
Mező/PO/TA/M/IA fotoszintézisén dolgozunk, a MAG/IA/ÁR-asztást szervezzük éppen. 
 
A közök tarsolygásba bevonása létalapja a MAG/IA/ÁR-nak, hiszen a víz „ER”-ek szabályozása nélkül a Földrengések sem szabályozhatóak.
 
A vízERek nem követnek semmilyen politikai akaratot, nem tisztelnek államhatárt, mintahogy a felszínre törő gázok sem.
Az államok alakítása veszélyezteti a Föld biológiai egységét. 
 
A BAR és BÁR gázok a vízEReken keresztül a MAGDOLiNA rendszeren átfolyó vízből képződnek
 
A barbár fogalma napjainkban sem tisztázott. 
Ennek oka, hogy a zsidó nemzet pénzt tud szedni azért az energiáért, amit Őseim Magia-ár tudásának tiszteletére ma Magyar-nak nevezek.
 
A köz szervezi a dolinák, POcsoják GÁNYolását, ezért POGÁNYok. 
 
Mint ahogyan a ROvás BOTos ember ROBOT-os lett, úgy lett a PO GÁNYolója POGÁNY. Egy átfogó képet tudok rajzolni Őseim világáról, ha az alapfogalmakat a ténylegesen létező alapigények mellé rendelem.
 
A köz, társalgással jut az információhoz. 
A robot a munkavégzéssel kapcsolatos fogalom. A közök társalgása az elvégzendő munkáról szól
A köztársaság értelme nem áll meg egy ország határán belül.
 
A MAG/IA/ÁR-asztása az IstER-eken keresztül, azaz a hidrogénre, és oxigénre isztható, osztható vizeken keresztül történik. 
 
TürkmenISTÁN, AfgányISTÁN a dolinák helyei, de a GÁZAI-k más övezetben jönnek fel. 
 
A rendszer államokra szaggatása ellent mond a Föld biológiai érdekének.
 
A víz nem kezelhető elemként. Alkotó kettő gázának külön külön van szerepe a fotoszintézisben.
 
A köztársaság valódi értelmének köztudatba helyezése indokolatlanná tenné az energia gazdálkodás anyagi részét. 
 
Nem lehetne pénzt szedni az energiáért.
 

Ennek a butításnak érdekében a zsidó alapokon működő keresztény egyház megszerzi az oktatás fölötti hatalmat, a felnőtt korosztályt pedig gazdasági nehézségekkel terheli, hogy ne legyen módja átgondolni, fölfogni saját szerepét. 

 
A szavak veszélyes tudást hordoznak, ezért az államalapítást követő KABAR nemzetirtás ezredik évfordulóján egy ellenséges csoport törli a Nemzet meghatározásából a KÖZTÁRSASÁG fogalmát.
 
A Magyar Nemzeti Hivatal a Magyar Köztársaság érdekében jár el...
 

—————

Vissza