Helyes út

2013.09.08 12:17

 

"Mert miként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik,

úgy lesz az embernek Fia is az ő napján."

Mát.24:27

 

 

"És az Isten országának ez az evangyélioma hirdetteik majd az egész világon,

bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég."

Mát.24:14

 

Amikor a világeseményekre irányítjátok tekinteteteket, ismerjétek fel azt a folyamatot, amit már ezelőtt régen mondtott Isten: ismerjétek fel benne a közeli vég jeleit.  És ha szellemetek már felébredt, azt is tudjátok, hogy ti melyik időszakban éltek.

 

És minden úgy érkezik, ahogyan a próféták és látnokok meghirdették. 

 

 Az emberek között sok bánat lesz, a szeretet elhidegül, olyan lesz a helyzet, mint volt a vízözön előtt: bűn és hitetlenség, és az élet fokozott élvezete.

 

Minden úgy megy végbe, hogy az emberek nem látnak benne semmi szokatlant, magától értetendőnek érzik, mert szemléletük és gondolkodásuk csak a világra irányul. Pedig Isten figyelmeztetett: jelekről ismeritek fel, hogy közel a vég.

 

Ezért figyelnetek kellene a jelekre.

 

Igaz, azzal érveltek majd, a Föld már sokszor átélt ilyen jeleket, és az említetteket minden korszakban várni lehetett. Utaltok majd nagyobb hitetlenségek idejére is, és az emberek átkos cselekedeteire.

 

De egyről megfeledkeztetek.

 

Azt mondta: az Evangéliumot "az egész világon" terjeszteni kell - mielőtt a Földön az utolsó osztályozás végbemegy.

 

Viszont nem tudjátok, tulajdonképpen mit kell érteni az alatt, "az Evangéliumot hirdetni".

 

Ti úgy gondoljátok, ezt csak az emberek vihetik végbe, és csak olyan formában, hogy Isten Szeretet-tanának és a Megváltás Művének az ismeretét elviszik mindenhova, ahova eddig még nem jutott el.

 

Valóban, az Evangélium ilyen terjesztése is hozzá tartozik.

 

De,  Isten MAGA is gondoskodik arról, hogy az ismeret eljusson oda is, ahol az embereket még nem érte el a hír Jézus Krisztusról, és Megváltó Művéről.

 

De ennek ismeretét,  közvetlenül  is közvetíti.

 

Így dolgozik ott, ahol az emberek belső ösztönzésük folytán egymással szeretetben élnek.

 

És ez a "direkt munkálkodás" hatalmas terjedelmű, és az eredmény gyakran nagyobb, mint akiknek Jézus Krisztusról már régóta ismeretük van - mégsem lehet "keresztényeknek" nevezni őket.

 

 

Az Evangéliumnak először el kell terjedni, és el is terjed.

Benne van minden, amit tudnotok kell Krisztus ajándékáról.

 
Világosságom küldöttei elviszik mindenhova.

 

Az utóbbi időben különösen buzgólkodnak, és emiatt a világon mindenütt "testben vannak," hogy alkalmas edények legyenek számára, akikbe Szellemet önthetett.

 

 Ők azok  akik kapcsolatot hoznak létre Krisztus, és azok között, akiknek az Evangéliumot még meg kell hirdetni.

 

Valóban - rossz helyzetben lenne az emberiség, ha egyedül az embereken múlna, mikor és hogyan "hirdetik az Evangéliumot", és terméketlen lenne a fáradozásuk, ha  Isten Szelleme nem lenne olymódon hatékony, hogy előtte végbe megy a szellemi ébresztés, amely részére is lehetővé teszi a közvetlen munkálkodást.

 

 

De, gondolok azokra is, akiket az "Evangélium hirdetői" nem érnek el.

 

Szavával mindenütt alászáll a Földre, hogy teremtményein segítsen!

 

 Közvetlen behatás ilyen terjedelemben eddig még soha nem volt.

 

És még azt sem ismerték el soha, hogy az arra alkalmas edényt MAGA tölti be SZELLEMÉVEL.

 

Ellenereje mindig igyekezett a világosságot kioltani, és az emberek ezt mindig meg is szívlelték.

 

De, az akkor még nem volt az utolsó idő,

 

most ellenerőm szokatlanul dühöng - ezért Isten is szokatlanul munkálkodik, hogy az embereket megmentse.

 

 

Ezért prédikálják mindenhol a szeretetet, és a nép között szellemi ébresztés megy végbe.

 

De nem egyedül a "hirdetőkön" keresztül, hanem szeretete és világossága "küldöttei" által, akik elsősorban azokkal törődnek, akiknél hiányzik az ismeret Jézus Krisztusról és Megváltó Művéről.

 

Ezek között az emberek között mindig lesz valaki, aki tanítja őket, aki Szellemtől eltelve beszél, és arról ad hírt, amit lelki üdvük érdekében tudni kell nekik.

 

 

Krisztus Szelleme - aki a küldötteken keresztül szól hozzájuk - mindent megmond, és figyelmezteti őket a szeretetben eltöltött életvitelre.

Így ezekben az emberekben is világosság keletkezik.

 

Viszont ehhez is meg kellett érlelődni az időnek, és ezért minden szellemi sötétség és ínség ellenére sem lehet az utolsó órákat hamarabb várni.

 

 

De, az emberek jól teszik, ha  figyelik, hogy mi játszódik le a Földön, és könnyen felismerik, hogy melyik korban élnek.

 

Egyszer a jövő is jelenné lesz, egyszer beteljesedik, amit sok idővel ezelőtt meghirdetett, egyszer beérik az aratás, és a gabonát csűrökbe kell gyűjteni.

 

És egyszer a tisztogatásnak is végbe kell menni, vissza kell állítani a régi rendet, a Földet alkalmassá kell tenni, hogy ismét betöltse hivatását, és éretté tegye az emberek lelkét.

 

Isten csak annyit tehete, hogy meggyújtja a világosságot, és ezzel megvilágítja az utat.

De menni, szabad elhatározással magatoknak kell rajta.

Kíséretét felajánlja, de soha nem kényszeríti rátok, épp azért, mert nem kényszerít senkit.

Nektek kell hozzá csatlakoznotok, és kérni, hogy legyen mindig oldalatok mellett, mint kísérő az úton.

 

Akkor nem tévedtek el.

                                             Ámen                 

—————

Vissza