Isten és Szellem

2013.09.08 17:35

Mindig tegyétek föl magatoknak a kérdést:

 

MIÉRT? MI CÉLBÓL VAGYOK A VILÁGON?

 

Aztán ragadjátok meg a gondolatot Istenről, a TEREMTŐRŐL, mert ezek a gondolatok ,mint hullámok köröznek mellettetek. 

 

Mert a földi élet oka és célja az ,hogy megismerjétek az egy Istent és Teremtőt - és kívánjatok  szabad akaratotokból kapcsolatot teremteni vele.

 

Akkor ez az egy Isten és Teremtő is megragad benneteket , hogy  többé már el se engedjen.

 

Elvezeti hozzátok a Megváltóról, Jézus Krisztusról való ismeretet.

 

Mert el kell találnotok hozzá, hogy megszabaduljatok gyengeségeitektől, hogy felemelkedésetek biztosítva legyen!

Mert még ha Istent el is ismeritek , az akaraterőtök még kevés lesz, hogy komolyan tudjatok törekedni felé.

 

Erre gyengék vagytok az egykori bűn miatt - hogy tőle eltávoztatok.

 

És azért, hogy akaratotok megerősödjön - az ember Jézus meghalt a kereszten,

 

hogy megszerezze nektek az erős akarat kegyelmét!

 

 

Nagy szellemi szükségetekben - ami az ősbűn /erről majd egy másik írásban részletesebben/ következménye volt - Isten maga  jött segítségetekre.

 

A Megváltás Művét maga vitte végbe az ember Jézusban, hogy bűneiteket eltörölje.

 

Most már lehetséges, hogy  visszatérjetek, ha Jézus Krisztustól erőt kértek hozzá, ha bűn-adósságotokat leteszitek lábaihoz, és komoly akarattal vissza akartok  térni az Atyához , aki "lakást vett"  Jézus Krisztusban, és mindörökre egyesült vele.

 

Ha hisztek Istenben, akár mint aki megteremtett, vagy aki megváltott

 

- soha nem lehet Istent Jézus Krisztustól szétválasztva elgondolnotok.

 

Mert ISTEN ÉS JÉZUS - EGY.

 

Isten egy emberi külső burkot vett igénybe, akit ti "Jézusnak" neveztek,

 

de, aki minden teljességével  Istent zárta magába.

 

Mindent Isten teremtett.

 

Belőle jött elő Jézus emberi formája is - akit maga választott, mint burkot, hogy az az emberek között tartózkodhasson.

 

Ti , emberek is az  akaratából léptetek elő, de egykor szabad akaratból elváltatok tőle.

 

Mert vele csak a szeretet tud kapcsolatot teremteni - és azt ti egykor szabadon elhagytátok.

 

Viszont ,az ember Jézus át és át volt sugározva szeretettel, tehát az ős-szubsztanciája - a szeretet - benne volt.

 

Azaz, lényét tekintve Isten volt - csak a külső burok volt emberi.

 

Míg aztán ezt is "átszellemítette", a test csatlakozott isteni lelkéhez, és így már semmi emberi nem maradt vissza benne, amikor Jézus a Megváltás Művét végbevitte.

 

Igy azután, aki Istent fölismeri Jézusban, az kimenekült a sötétségből - mert most már "maga a Világosság" vonja föl a magasba.

 

A Világosság Isten  MAGA , és mert ez teljes egészében betöltötte az ember Jézust

 

- rajta keresztül a Világosság a Földre sugárzott.

 

 

Ezt a fénysugarat akarja odaadni mindenkinek de, előtte szíveteknek meg kell nyílni felé. 

 

 Ahhoz kell irányítanotok gondolataitokat, aki megteremtett, és ezt az akaratot önmagatoktól kell létrehoznotok - utána irgalmas szeretete megragad, és minden megtörténik, hogy Jézus Krisztusról helyes ismeretet szerezzetek.

 

És amikor elismeritek őt mint ISTEN FIÁT és mint A VILÁG MEGVÁLTÓJÁT, aki EGGYÉ VÁLT VELE, Istennel - akkor már soha el nem veszhettek.

 

 

 

 

Isten   -   Szellem,   aki Jézus Krisztusban lett látható

 

 

 

 

Isteneteket és Teremtőtöket nem képzelhetitek el szűk határok között, ne próbáljatok valamilyen formát adni neki, mert az hamis elképzelés lenne. 

 

Teremtményei számára lénye örökké kikutathatatlan marad.

 

Habár a legnagyobb tökéletességgel kerültek ki belőle - hisz örök szeretete

tűztengeréből kisugárzott szeretet-szikrák ezek az egyedi lények - de mégis, ha

 

teljes világosságával mutatkozna nekik, nem bírnák nézni az öröktől való fény és

 

erő  forrását, mert a rájuk ható fény hatására elpusztulnának.

 

 

 

Viszont, nektek embereknek nem is szükséges más képet formálni róla,

 

mint Jézus Krisztust - az Isteni Megváltót.

 

Benne az örök, végtelen Szellem manifesztálódott, benne Isten maga van.

 

Az egész végtelenséget betöltő örök Szellem sugározta át ezt a formát, 

 

és így látható Isten lett számotokra.

 

Nektek ez is misztérium marad, és majd csak a fény állapotában kezditek megérteni - de lényét örökké mégsem kutatjátok ki.

 

Végtelen távolságban jelenik meg - és mégis, annyira közel van, mint apa a gyermekéhez.

 

Ez az egykori emberi forma teljesen szellemi lett,
 
mégis látható maradt minden  lelki érettséget elért lény  számára,
 
hogy Istent szellemben láthassa.
 
    Tehát amikor Jézus Krisztust szemlélitek -  Isten öröktől való Szellemét
látjátok.
 
Mert Ő és Jézus egy.

 

Amikor őt szemlélitek, az Atyát látjátok, mert teremtett lényei számára látható
 
akart lenni, hogy teljes szeretetüket elnyerje.

 

De teljes értékű erejében és világosságában soha nem láthattátok volna anélkül,
 
hogy el ne pusztultatok volna!
 
Akkora energia, erő, hogy nem bírnátok elviselni.

 

Isten gyermekeivel együtt akar teremteni és munkálkodni....mert, szeret-

 

a megtévedése ellenére is- minden embert.

 

 

 

Ámen

 

 

 

 

 

 

—————

Vissza