Kereszt

2014.04.19 20:41

Régen a Föld több népénél is szokás volt, hogy a keleti égtáj ünnepén embert áldoztak a természet újjászületéséért.

Azt tartották, hogy a feláldozott így egy égi országba jut el, s egy nap királyként az Ég Áldásával visszaszületik a Földre. (nem véletlen várták a zsidók a Messiást, ők ismerték ezt a hagyományt, csak mi nem így 2000 év elteltével.)

 

Így eleinte mindig a királyi nemzetségből áldoztak fel valakit, később viszont már a bűnösök közül.

 

Mózes idejében( mert véget kellett vetni az emberáldozatoknak-lásd a parancsolatokat- ezért adta Isten Mózesnek) ezt váltja fel a bárány-áldozat, mert azonnal nem lehetett elvenni magát a szertartást a népektől-nem értették volna, hiszen nagyon alacsony szinten éltek.

A bárányt megsütötték, megszentelt vérét megitták, megszentelt húsát megették.

 

Ez a szertartás valójában Melkizedek  szent áldozatának eltorzulása volt.

 

Végül is Jézus húsvét  péntek dálutánján maga vált áldozati báránnyá!

Ráadásul, éppen abban a pillanatban halt meg a kereszten, amikor a lévita mészárosok megkezdték az áldozati bárányok leölését .

Maga a kersztrefeszítés délben történt .

 

 Jelen van anyja, Magdaléna, királyi felesége Miriam, (Mária), annak húga-Márta, és hajbodorító Miriam, a papnő

(sokakat hívtak Miriamnak-Máriának, ezért aztán bizony sokszor össze is keverték őket-lásd Biblia)

 

Jézus-Jósua megszólítja anyját a keresztről: 

 

"Vigyázz Jánosra, mostantól ö a fiad, és te vagy az anyja."

Ez azt jelenti, hogy ő már nem tér vissza, hanem János lesz a következő próféta, Babilon prófétája.

 

S így is lesz: megszületik úgy 200 évvel később Máni -azaz Drágakő-néven s ő viszi tovább Jézus eredeti, tiszta tanításait.

A manicheizmus fogalma  keleten sokáig volt egyenlő a Jézus -féle tanokkal.

 

Jézus ugyanis semmiféle egyházat nem alapított Jeruzsálemben!

 

Egyház akkor keletkezik, ha közvetlen , élő áthagyományozási vonal marad az alapító után.

Jézus után sem kidolgozott liturgia, sem rendi szabályzat vagy öltözet,sem kolostori vonal, sem gyakorlat-rendszer nem maradt.

 

Ami hitgyakorlata  később a kopt és a görög-keleti vonalaknak kialakult, azt mind keletről kapták vissza.

 

Sajnos, Pétertől nem indul mester-tanítványi  vonal, Jézustól ugyanis azt a megbízást kapta, hogy a tömegeknek tanítson.

 

És Péter valóban nem alapít egyházat, s sosem nevezte magát  az első pápának! 

 

Ellenkező esetben a római egyház vezetője mindig az előző inkarnációja vagy tanítványa kellene hogy  legyen, nem pedig egy megválasztott!

A történelem viszont nem ezt bizonyítja.

A pápák sokszor egymás meggyilkolása révén kerülnek trónra, viszont néha akkor sem tudnak megszabadulni megbízásuktól, ha azt maguk kérik.

Joval több, mit 30 emberöltő alatt 266 pápa nem igazán jó jel.

Az idők folyamán a Három Test Megtisztítása, a Szent Áldozás is csorbát szenvedett(sajnos).

 

Először a hét gyertya meggyújtásának rítusa tűnt el, a Fény jelenléte!-majd a bor átváltoztatásának eredményét már nem mindenki, csak a pap itta meg, a hívek kizárólag a az ostyából-a testből azaz az anyagból-részesülhettek.

 

Napjainkban pedig a "hitünk szent titka", a az átváltostataás csodája alatt indul a perselyezés, így a szegény hívő lélek az emelkedettség érzése és a csodavárás helyett zavartan kotorászik a pénztárcájában, nehogy véletlen szégyenben maradjon, s kevesebbet adjon, mint a szomszédja.

 

A megfeszítés alatt János egy barlangban rejtezik az Olajfák hegyén.

Jézus szájából elhangzanak azok a bizonyos szavak, melyeket NEM HÉBERÜL mondott, hanem azon a nyelven, melyen a szent iratokat tanulmányozta keleten:

 

 "Hele, hele, lamat zakbat ta ni..." Ez nága nyelven azt jelenti: Gyengülök, gyengülök, sötétség borul arcomra.

 

Ekkor hirtelen elsötétült az ég ,  és hatalmas vihar tört ki.

Ebben a pillantaban János meglátja a barlangban Jézus fénylő alakját, aki elmondja neki a Törvénytest tanait,  ezen belül is az ún, fénykereszt tanitását, s ezzel egészen más megvilágításba helyeződik az egész megfeszítés János számára.

 

A kialakult sötétség a keleti hagyományban 3 óráig, azaz mai időszámítás szerint 3x120 percig  tartott!

 

Az emberek között kitört a pánik, félelmükben sikoltoztak.

Ekkor egy különös látomás veszi kezdetét, amiről maga Jézus(Issa-Masih) mesélt később Shalivahan shákya királynak Ladakh-ban:

 

Ez a következő:

"Úgy érzi, kinyitja a szemét és egy Hírnököt lát közeledni, aki azt mondja neki: megtörtént az áldozat, nem kell szenvedned tovább.

Ezzel odalép, kihúzza a szegeket és lesegíti a keresztről.

Elvezeti egy zöldellő völgybe, ahol találkotik Magdelénával, összeházasodnak, de ő belehal az áldott állapotába.

Ekkor a Hírnök azt mondja: ne feledd, csak egyetlen Nő van, de száz arccal jelenik meg.

Így Jézus elveszi Mártát és testvérét Miriamot, gyerekeki születnek, s egyszerű életet élve öregszik meg.

Jeruzsálem lerombolásakor váratlanul megjelennek házában egykori , már igencsak öreg tanítványai, akik nagyon leszidják: mit képzel, hogy asszonyok s gyerekek között haldoklik?! Inkább nézzen ki a házból, hogy lássa az égő Jeruzsálemet!

Hiába volt tehát az Út, nem történt megaz Áldozat s  a Megváltás!

Jézus utolsó erejét megfeszítve kivonszolja magát a házból, ki az utcára, a Koponyák hegyére s itt felkiállt:

nem akarok Ádám útjára lépni, én akarok lenni a Bárány, a szent áldozat!

Ekkor  hirtelen "kiébred" látomásából,s a kereszten találja magát.

Az egész élmény annyira valóságosnak tűnt számára, hogy tényleg átélte az évek hosszú sorát öregségéig.

 A kereszten  felocsúdva érti meg, hogy ezzel az utolsó, a negyedik kísértő is végre legyőzetett!

 A leírások szerint, az akkor már igen öreg hajbodorító Miriam, a Halál Papnője a kereszt tövében összeesik és meghal, arcán különös békességgel.

 

(Ennek a látomásnak a története közismert volt az első századokban,

 később viszont eltorzult olyannyira, hogy néhány európai urolkodóház Jézus egyenesági ,

 vérségi leszármazottjának kezdte magát tartani!!!  

 

Valójában Jézusnak soha nem születtek gyermekei, aki a hagyományt megérti, az tudja, hogy nem is születhettek!)

 

Jézus ekkor megszólalt a kereszten: bevégeztetett!"

 

Halála pillanatában a Frigyládát takaró függöny , melyet még a fiatal Miriam-Mária, édesanyja is szőtt, hatalmas reccsenéssel kettészakadt.

Ekkor azonban csodás gyógyulások történtek a környéken: a zuhogó esőben előmerészkedő leprások arcáról eltűntek a sebek.

 

Mivel másnap szombat, a halottakat le kellett venni a keresztről, ezért a katonák megszúrják őket, hogy élnek-e még? 

Jézus nem mozdul, ezért feltételezik a halált s a lábát nem törik el(ettől ugyanis előbb meghalna, ha netán még életben lenne)

 

Amikor a testét leveszik s a földre fektetik, földrengés rázta meg Jeruzsálemet.

 Arimateai József egy kehelyben felfogta Krisztus vérét.

 

Előzőleg engedélyt kapott  Pilátustól, hogy a saját sírboltjában temesse el Jézust, ill hogy elvégezze a halotti szertartást. Az ehhez szükséges dolgokat Nikodémusz biztosította(mirrha, olaj).

A főpapi tanács Józsefet elfogja és bebörtönzi, mondván, hogy engedély nélkül kérte el a testet!

Jézus tehát péntek este a sírbarlangba kerül. 

 

Júdás nem tudja elviselni, hogy hajdani( előző életbeli!) fogadalmának  ötvenedik áldozata éppen a mestere legyen-felakasztja magát vasárnap hajnalban!

 

(Júdás alakja nem olyan szörnyű,mint ahogy beállítják, -egész egyszerűen szükséges volt, plusz a karmája- sőt!/ Ehhez ismerni kell Buddha történetét/ Mert ugye nem csak ez az egy élete volt neki sem. Ugyan , ebben az életében nem a saját kezével ölt, de áttételesen mégis ő volt az, aki halálra adta Jézust-pedig, hogy szerette volna elkerülni az ötvenedik halottját! Nem tehette... Még Krisztus se cserélt volna vele-mert tudta, neki nehezebb lesz. De , ez megér egy másik történetet).

 

 A leírások szerint a hatalmas, gomolygó  felhőből 2 merkabah válik ki, majd a földre ereszkedik: mindkettőből "fehérbe öltözött " lények lépnek ki, egyik páros a sírhoz, másik pedig Júdás testéhez megy, s magukkal viszik! Ezért nem találták a holttestét.

 

 A sírboltnál őrök állnak, a főpapi tanács állíttatta, nehogy az emberek a holttestet elvigyék s vallási kultusz tárgyává tegyék.

 

Az őrök a "fehéren sugárzó"  lényektől halálra rémülnek, s elinalnak, de visszanézve azt látják, hogy hatalmas fény tör elő a sírból s  Jézus a saját lábán lép ki onnan!!!

 

Ezt el is mondják a főtanács előtt, de azok lefizetik őket, mondván azt kell mondaniuk mindenkinek, hogy a testet a tanítványok lopták el.

Arimáteai József is különös módon tűnik el a börtönből: őrei állították, hogy a fal egyszer csak fényleni kezdett, majd Jézus lépett a cellába, s kivezette a falon át a döbbent embert.

 

Húsvét hétfő hajnalán Miriam-Mária, Márta és  Magdaléna megpróbálnak a sírhoz lopózni, amikor egy fehérruhás, fénylő alak lép hozzájuk, s közli velük, hogy  Jézust  Galileában  találják .

 

Hitetlenkedve lépnek a sírba, de ott valóban csak a halotti lepel van Jézus beleégett alkjával!

Ez feltámadásának kézzelfogható anyagi bizonyítéka a mai napig is.

 

Mindez történt i.sz. 29-ben, amikor is Jézus 35 és egynegyed éves .

 

 

“Nincs bűnös, csak tudatlan. Ezért meg kell Tanítani !
Nincs gonosz, csak beteg. Akit a Szeretet gyógyíthat meg !”

 

Jézus...
Trónörökös volt, de az uralkodás helyett az emberiséget tanította,
félelmet nem ismerve, tűzön-vízen keresztül,
adta át az embereknek a Fényt.
Tegyük mi is ezt.

 

 

 

—————

Vissza