Kilátások-folytatás

2013.09.05 21:40

Egy csillag közeledése

 

S láthatóvá válik egy csillag, amely a Föld irányába mozog, és mégis nagyon különös a pályája, mert olykor eltűnik a szem elől, majd hirtelen megint látható lesz. Áthatolhatatlan köd kíséri, az időnként feloszlik, hogy aztán megint megsűrűsödjön.

 

 

Ti emberek valami eddig ismeretlent éltek át, mert ennek a csillagnak olyan kihatása van a Földetekre, ami rémületet okoz, mert azt hiszitek, hogy a Föld az ismeretlen csillag áldozatául eshet, mert érezhető zavarokat idéz elő a Földön, ami azonban megmagyarázhatatlan. Vannak emberek, akiket nem rendít meg semmi, akármi is tör rájuk, de elveszítik nyugalmukat, amint a Földet kiszolgáltatva látják a természet erejének.

 

Félnek, mert ilyennel még nem találkoztak.

 

 

És ezek miatt az emberek miatt megindulnak a Menny erői. Ezeket az embereket különösképpen meg akarom szólítani, és azt szeretném elérni, hogy Istenükre és Teremtőjükre bízzák magukat, amikor magukat tehetetlennek érzik.

 

Amit az emberi akarat tesz - kihatásában akármilyen borzalmas is - ezeket az embereket nem rendíti meg, de kicsik és gyengék lesznek, amikor a természet erőinek vannak kiszolgáltatva, és lehetséges hogy akkor ahhoz menekülnek, aki minden teremtett dolog Ura, lehetséges hogy a nagy szükségben hozzám találnak.

A természetnek ez a játéka óriási izgalmat kelt az emberekben, és félelmük nem lesz ok nélkül. Mert akármilyen különlegesek is a kísérő jelenségek, a csillag egyre közeledik. És az összeütközés elkerülhetetlennek látszik azok a számítást-végzők szerint, akik a megjelenését észrevették, és mozgását követik.

... és sok áldozatot követel.

 

 

Szerencsétlenség jön rátok,

 

 

 

 

 

de ez az egyes ember számára áldás is lehet, ha ezáltal lelke életét megnyeri - ha földi értelemben eközben meghal is - csak kiáltson Istenhez szükséghelyzetében.

 

 

 Ámen.

Felhőképződmény az Égen

 

A kicsi felhő az égen majd lényegtelennek tűnik számotokra, mégis ugyanolyan életet rejt magában, amilyen a ti létetek is.

És Isten ezt az életet is akarata szerint kormányozza, tehát bölcs szándékkal oly módon formálja a felhőképződményt, hogy rajta az Úr szenvedése és kereszthalála nyilvánvalóan felismerhető legyen.

2012.08.15

 

És ti felismeritek a kereszten azt, akit a világ meg akar tagadni, megdermedtek a rémülettől vagy ujjongtok aszerint, hogy elutasítjátok-e őt, vagy a szívetekben hordjátok.

Medjugore 

 

 Az emberiség az isteni szeretetnek ezt a csodáját ismét el akarja erőtleníteni, és mint véletlenül formálódott jelenséget magyarázza, aminek  szerintük semmiféle jelentése -jelentősége nincs, és szeretné meghiusítani az isteni rendelkezést.

Viszont minden emberi magyarázat ellenére az égen változatlanul megmarad a képződmény, és az egész világ láthatja.

 

Ennek a következménye, hogy azok az emberek is meggondoltabbak lesznek, akiknek felfogása nem enged meg bármiféle jelenséget hihetőként elfogadni.

Elérkezett az időpont, hogy rendkívüli jelenségeket lehessen az embereknek adni anélkül, hogy az hitre kényszerítené őket, mert az emberiség annyira "józan" gondolkodású lett, hogy minden jelenséget - akármilyen különleges is az - tudományosan, értelemszerűen magyaráz, --azaz:

minden még ismeretlen erő szellemi hatását letagadja.

Így az ilyen jelenségek már nem veszélyeztetik az ember szabad akaratát.

 

Hát igen, sokkal inkább az történik, hogy a tudományos magyarázat az embereknél nagyobb sikert ér el,

mint maga a   fentről   kapott jelenség,

és megint csak az Istent kereső, a szeretetet gyakorló emberek ismerik fel az örök Istenség látható munkálkodását.

Ez tehát újra az isteni szeretet kegyelmét bizonyítja, amit csak kevesen ismernek fel annak.

 

Az Úr rövid időre felfüggeszti a természeti törvényt, és gondolkodóépp ennek kellene gondolkódóba  ejtenie a kutatókat, azonban ahol a tiszta igazság megismeréséhez hiányzik az akarat, ott akár a csillagok hagyják el szokott pályájukat, akár a napok vesztik el fényüket - ez az emberek kemény akaratát nem hajlítja meg, hanem annál szívósabban kutatják a természet törvényeit, és mindig messzebbre távolodnak az igazi ismerettől, az Igazságtól.

 

Ezért is rendkívüli lesz ez a jel, és valóban közvetlen kegyelmi adomány, de csak annak, akinek szíve felismeri a csodálatos jelenséget, vagy gondolkodni kezd fölötte.

 

De az nem használja fel a kegyelmi adományt, aki lelketlenül szemléli az égi látomást, és nem von le magának semmi következtetéstAz Úr rövid időre felfüggeszti a természeti törvényt, és épp ennek kellene gondolkodóba ejtenie a kutatókat, azonban ahol a tiszta igazság megismeréséhez hiányzik az akarat, ott akár a csillagok hagyják el szokott pályájukat, akár a napok vesztik el fényüket - ez az emberek kemény akaratát nem hajlítja meg, hanem annál szívósabban kutatják a természet törvényeit, és mindig messzebbre távolodnak az igazi ismerettől.

 

 

Ezért is rendkívüli lesz ez a jel, és valóban közvetlen kegyelmi adomány, de csak annak, akinek szíve felismeri a csodálatos jelenséget, vagy gondolkodni kezd fölötte.

 

De az nem használja fel a kegyelmi adományt, aki lelketlenül szemléli az égi látomást, és nem von le magának semmi következtetésttehát a mélyebb bölcsességre még nem felvevőképes. 

Számára a jelenség nem más, mint a véletlen szeszélye folytán legkülönösebb módon formálódott képződmény, amit értelme nem tud még felfogni, mert szíve nem képes még szeretetre.

 

 

Fényjelenség az Égen...Krisztus keresztje

 

 

/Belgrád, 2013.jún.22-én este 22:30-kor. /

 

Hamarosan változások tűnnek fel a természetben is. Az erők különleges játékát figyelhetitek meg, jelenséget, jelenségeket.

 

És feltűnik majd  nektek, hogy kevés ember lesz, akiknek helyes beállítottsága van , hogy mindent csak földi módon kívánnak megmagyarázni, és a rendkívüli jelenségek sem tesznek nagy benyomást rájuk.

 

Egy nappal látható fényjelenség lesz, amely minden előzetes jelzés nélkül mutatkozik meg az égen, és semmi más magyarázat nem lehetséges rá, mint utalás Krisztus megváltó munkájára.

 

Mert egy keresztforma lesz látható, rajta a Megváltó félreismerhetetlen arcával.

Ez a fényjelenség sok vitát okozni...

De milyen különféle módon szemlélik, és milyen kevés megértést tanúsítanak vele szemben!

 

Látható jel lesz az égen...de nem érdekli az embereket.

Az emberek már túlságosan világias felfogásúak, és nem akarnak hinni.

És így a fényjelenség is csak kevés ember számára lesz égi jel.

 

Hogy ezzel a közeli vég összefüggésben lenne, azt nem hiszik el, és csak

 

kinevetik a hívőket, akik ezt a jövendölést a közeli végről embertársaikkal
közlik,

 

hogy készüljenek föl arra, ami a Földön előkészületben van.

 

"Szolgáim" kevés hitre akadnak,

 

de mégse hagyhatják abba munkájukat a "szőlőmben,"

 

mert az ilyen lehetőségek különleges kegyelmet jelentenek az embereknek a Földön,

hogy elgondolkodjanak.

 

A tudomány is ad majd magyarázatot és azt el is fogadják,

 

de aki szellemben törekvő, az örül és ujjong a közeli vég miatt, mert neki a világ már nem nyújt semmit, de szíve reménnyel van tele a halál utáni élet miatt.

/no, ezen itt most sokan megdöbbennek...de, bizony, aki átnézett földi életében a másik világba, az tudja pontosan, hogy az ÉLET odaát van, s nem ez az!/

 

Vágyakozik az utolsó órára, hogy megszabaduljon a földi nyomortól, mert  Isten megígért,  hogy eljön értük  felhőkben és hazaviszi Birodalmába az övéit.

 

Tudja, hogy ekkor elérkezett az az óra is, amikor a földi nyomor növekszik, és semmi földi segítség nem várható már.

 

Ekkor rövidíti meg a napokat, hogy hűségesek maradjanak és kitartsanak a végig.

 

 

 

Egy hatalmi ember halála -Világégés

 

Amikor egy földi hatalmon lévő ember halálának híre eljut hozzátok, akkor ahhoz az időponthoz érkeztetek, amit a vég kezdetének lehet nevezni.

 

Ekkor a világ tűzfészek lesz, a lángok fellobbannak, a gyűlölet gátlástalanul tombol, és az embereket iszonyat fogja el, mert ebből a veszélyből nem látnak már kiutat, ez elkerülhetetlen.

 

 Az emberek azt látják, hogy minden oldalról ellenség veszi körül őket, ezért semmi reményük nincs a békés megoldásra.

 

A félelem óriási nagy lesz ott, ahol hiányzik abba az Egy-be vetett hit, aki egyedül segíteni tudna rajtuk.

Így aztán csak a világ eseményeire figyelnek.

 

Az emberek aggódva igyekeznek ellátni magukat, mert már látják a nagy földi veszély bekövetkezését, aggódva igyekeznek biztosítani a földi javakat, és intézkedéseket tesznek a szökésre, noha az kilátástalannak tűnik.

 

Csak a hívők maradnak higgadtak,  hatással vannak az embertársakra, akik hitetlenségükben boldogtalanok és kétségbeesettek.

 

A tűz fellángolt, és ez már nem állítható meg ember által.

 

De Isten maga oltja el azzal, hogy egy másik elemet állít vele szembe , azzal hogy szembeszáll azokkal, akik kölcsönösen egymást akarják szétmarcangolni.

 

És felhangzik a szava fentről.

 

A Földet természeti katasztrófa éri, és a küzdőket szétválasztja.

 

Olyan hatalommal találják szembe magukat, amely ellen nincsenek küzdők.

 

Ez a történés csak órákig tart, de egy teljesen megváltozott világhelyzetet teremt, teljesen megváltozott viszonyokat, és kezdetben áttekinthetetlen káoszt, hatalmas földi ínséget, és mondhatatlanul sok szomorúságot, nehézséget hoz az emberek közé.

 

Mindezt el kell viselnetek,s az embereknek ezek után már rövid lesz az életidejük,

ami alatt még érlelődhetnek.

Felismeritek, hogy nincs állandósága az ember-alkotta dolgoknak, még ha sokáig fenn is tudtak maradni.

Érthetetlennek tűnik, hogy isteni rendelés folytán megy végbe az a pusztulás, ami egyúttal nagy szellemi fordulatot jelent, és erősen megrendíti az emberek gondolkodását, akik úgy tudják, hogy az igazságban élnek.

Meginog egy építmény, amely elpusztíthatatlannak tűnt, egy esemény következik, amely mindenképpen áldozatot követel. Istennek ez a közbenyúlása megrendíti az emberek gondolkodását. Minden elmúlik, amit emberek hoznak létre, és csak az marad meg, ami közvetlenül Istentől jön.

Világot megmozgató esemény lesz ez, amelynek szellemi okai vannak, és szellemi kihatása lesz. Az egész világ előtt Istent tanúsítja, aki mint az örök Igazság soha nem tűrheti azt, ami nem igaz, és eljár ellene amikor eljön az ideje.

 

 

[innocent]
 
Ámen

—————

Vissza