Kilátások

2013.09.05 16:41

Azért,  hogy képesek legyetek minden összefüggést megmagyarázni, már előzőleg nagy szellemi tudásban kell elmélyednetek, ami csak "közvetlen megszólítás által" mehet végbe.

[@lightbulb]

Most bővített tudásra van szükség , hogy az emberek  földi életük jelentőségét is felismerve mindent megtegyenek az újraszáműzetés sorsának elkerülésére.[thumbsup]

 

Ez az ismeret mindent átfogó és sok embernek új, mert eddig nem volt szükséges hogy tudjátok.

Viszont a "végidő" megköveteli, hogy az emberek megszerezzék ezt az ismeretet is, hogy felelősségteljesebben, tudatosabban éljenek.

 

Legyen ezért tehát ismeretük arról a végtelenül hosszú, már a Földön megtett útrólamelyet mint lélekszubsztancia tettek meg.

 

 

Ez az ismeret idegen nekik, és ezért nehezen fogadják el.

 

Nem is lesznek rákényszerítve ezt elhinni, viszont gondolatban állást foglalhat mindenki, és hasznot is húzhat belőle.[#grin_anim]

 

 

Közvetlenül megszólítani csak akkor tud Isten titeket, ha akarata szerinti élettel olyanná alakultatok, hogy Szelleme kiömölhet fölétek, és csak ekkor értitek meg mindazt, amit mint mély tudás kaptok.:)

 

Emiatt ugyanez az ismeret - amikor ember adja át embernek – szintén csak annak lesz
érthető, és fogadja el igazságnak, aki életét szeretetben tölti el, tehát önmagában
felébresztette szellemét.

[#idea_anim]

A szellemi tudás igen nagy terjedelmű, de mindig csak olyan mértékben kapjátok, ahogyan szükséges,    hogy előzőleg magatok is kiérlelődjetek,   és aztán azt a missziót is megvalósíthatjátok, amit szabad akarattal magatok vállaltok el, mielőtt megtestesültetek.

 

Új életkorszak kezdődik az emberek számára, és jó annak, aki a földi életet nem értékeli nagyra, jó annak, aki felismerte a világ látszólagosságát, és nem lett a rabszolgája.

 

Jó annak, aki ismeri a földi élet értelmét és célját, aki magasabb célt tűzött ki magának, mint csak a földi vágyak és örömök teljesítése.[innocent]

 

Az ilyenek beállnak abba az életküzdelembe, amit az eljövendő idő hoz magával.

 

Győztesek lesznek és maradnak.[celebrate]

 

Az emberiség egy új szakaszba lép, nagy küzdelem kezdődik az egyes ember számára, nagy földi szükséghelyzeteket kell átélnie,

szellemben nagy harcot kell megvívnia . [viking] [#speaker_anim]

 

Visszavonhatatlanul megérkezik mindez,  mert az idő lejárt, és a szellemi mélypont megálljt parancsol.

 

Mindez az egész szellemi fejlődést megszakítja a Földön, hogy aztán az új Földön folytatódjon.

 

/Hogy mi is ez az új Föld? Természetesen a szellemben újjászületett emberekre vonatkozik, ill maga a Föld rezgése is megváltozik, ami jelenleg is történik.Nem lesz egyszer csak egy új bolygó....és mégis./[@butterfly]

 

 

 

Az emberiség belépett ebbe a fázisba, és a "beavatottak" - akiknek szellemi tudásuk

 

van - felismerik a világeseményeken, hogy ez mikor kezdődött...

 

De földi eseményeknek kell előtte még végbemenni, a tűznek újból fel kell
 
lángolni, [#bomb_anim]
 
hogy az ínség elérje tetőpontját, és az isteni közbenyúlás megokolást kapjon.

 

 Isten maga utasítja rendre a küzdő feleket, kicsavarja kezükből fegyverüket, és mindannyiukra nagy szerencsétlenséget bocsát, úgy hogy minden ember tekintete azokra az országokra irányul, ahol Isten érthetően beszélt. 

/nézz csak éppen most Szíriára.../

[#silent]

 

Mert felismerteti magát   [angel] - olyan beszéddel beszél, amit mindenki
megért, aki érteni akarja. 

 

És kinyilatkoztatja magát a hívőknek, szellemben az emberekkel lesz, és erővel tölti el azokat.

 

Mert ezeknek szükségük lesz jelenlétére, szükségük lesz segítségére, mert az idő szükséghelyzete őket is érinti.

 

 

Az utolsó szakasz csak rövid idejű lesz, de az embereket nagyon súlyosan megterheli,    és [#sweat]csak Isten segítségével viselhető el.[hug]

 

Ahol teljesen hiányzik a hit, ott lesz a legnagyobb nyugtalanság.[@scared]

 

De mi is történik majd?[#question]

 

Megváltozik a csillagkép.[doh]

 

Csillagok más pályára kerülnek, más viszonylatba helyeződnek a Földdel, mint eddig.

 

Ezáltal olyan csillagok válnak láthatóvá, amelyek eddig nem voltak észlelhetők.

 

És az egyik közvetlen veszélyt jelenthet a Földnek, mert pályája keresztezné a Föld pályáját.

 

Senki nem akarja elhinni, hogy ez megtörténhetne, senki nem hiszi hogy a természeti törvény megváltozhat    [@question2] ....de ti, emberek a vég előtt álltok.

 

Magatok is előkészítetek valamit, aminek ennél rosszabb következménye lesz, mert amire ti vállalkoztok, az az egész Földet veszélyezteti.[cry]

/No, azt hiszem, itt nem kell elmondanom, hogy mit jelent az atom vagy a lézer... vagy ki tudja még miféle szörnyűséges fegyver, ugye?/

 

 

És mert kozmikus jelenségről van szó, nagy nyilvános viták lesznek, így minden egyes ember maga is gondolkodik rajta, és embertársainak is elmondja véleményét.

 

Időnként a világi érdekek is háttérbe kerülnek, de amikor vége lesz a jelenségeknek, a világi emberek annál buzgóbban kihasználják a világ örömeit, és csak keveseknél marad vissza olyan benyomás, amely nyugodt órákat adna, és gondolkodását megváltoztatná -

 

amíg aztán a világűrben ugyanaz a folyamat megismétlődik, és újra ijedelmet nem okoz.[#woot2]

 

 

A tudomány oldaláról komoly veszélytől féltik a Földet... Az emberek véleménye jelentősen eltér egymástól a kihatás és kilátások megítélésében.

 

Lesznek, akik könnyelműen túlteszik magukat, és a továbbiakban gondolkodás nélkül élvezik az életüket, mások teljesen haszontalan intézkedéseket tesznek

 

/ pl. föld alatti bunkert építenek, konzerveket spájzolnak...stb/,

 

és ismét mások magukba szállnak, és gondolatban Istenükkel és Teremtőjükkel vitáznak. 

 

De ez még mindig csak előjel, figyelmeztetés...ami ezután következik, az az egész Földet érinti, és mindent ami rajta él.[#surrender]  

 

A már végtelen idők óta megkötött erők szabadulásra törekszenek, és most támogatást

kapnak,hogy mi történjen majd a természetben. 

 

 

Az emberek figyelmeztetéseket kapnak, de nem fogadják el..[cry2]

 

De , amit Isten hagy végbemenni, az mindig a megmentésünket szolgálja,

azért, hogy hozzá vezéreljen bennünket, és olyan Istent ismerjünk meg,

akihez menekülhetünk,mert ő valóban a mi Atyánk.

[innocent]

A szabad akarat és vallásszabadság miatt minden a maga természetes útján halad, és a kozmikus

 

elváltozásokat is megmagyarázzák  majd  tudományosan,  s ezért ez aztán  nem túlságosan  nyugtalanítja az embereket.[whistle]

 

De: úrrá lesztek fölötte ha hisztek, tehát az ismeretetekből levonjátok a szellemi következtetést.

 

És akkor a természet felett is úrrá lesztek.:)

 

Tudjátok mit jelent ez?

 

Hogy a természeti elemeknek is megálljt parancsolhat a maga akaratából az, aki a Teremtő akaratában van, s így bensőségesen összekapcsolódik vele.

 

És  ha a szabaddá vált szellemi is elismer urának, akkor uralkodtok az anyagon is, és az engedelmesen alárendeli magát nektek. 

 

 

Egész mélységében ezt még nem értitek meg, viszont amikor ezt a fokot elértétek, érthetővé válik, mi mindent vihettek végbe  Isten erejével, amely fölött már korlátlanul rendelkezhettek.

 

De milyen kevés ember éri el ezt az érettségi fokot ....:(

 

Ámen

 

...folyt.köv

—————

Vissza