LELKI ISMERETEK A SZENTÉLY

2015.11.26 11:18 A SZENTÉLY

A LÉLEK SZENTÉLYÉRŐL az Upanisadok sok ezer éves szent szövegeiben azt olvashatjuk, hogy az átmérője az emberi hajszál vastagságának tízezred része. Egy átlagos hajszál átmérője 0,07 milliméter, tehát a szentély átmérője 7 nanométer.
1milliméter = 1000 mikron (mikrométer) = 1 millió nanométer.

A jelenlegi ismereteink szerint a szentély szerkezetileg  3 féle lehet a különböző lélek részecskékben. 

 

LABDA LÉLEK

 

A LABDA LÉLEK centrumában egy alfatéri monász szerinó időhurok működik, aki az 5 tachionjából 4 bétatéri szerinót teremt maga köré (1. ábra).

 

 

 

Ezek mindegyike a maga téresszenciájában 4-4 fotinót teremt maga köré (összesen 16-ot), amik mindegyike 6-6  fotinót generál a 7  tachionjából (összesen 96-ot).

Az Istentől kapott magyarázat szerint a szentély helyi első rangú másolatai a centrális időhurokkal együtt alkotják a központi információ feldolgozó egységet,  a tudati fókuszt, amire figyel az illető. Minden tapasztalat ezen az 5 szerinón fut keresztül és itt generálódnak a lélek aktuális gondolatai (amiket éppen elgondol). A szentély belsejében a fotinók csak tárolják magukban és egymás közt áramoltatva az információkat, a köztük vezető időszálakonon át.

Ez óriási analóg adattároló kapacitást jelent.

A tároló kapacitás azonban nem végtelen, tehát vannak fizikai (informetriai) korlátai.


A szentély belsejében futó időszálak tároló és továbbító "művonalakként" működnek a csomópontok között, kvázi késedelem nélkül továbbítva az információkat.

 A tudati fókusz területén lévő 5 csomópont között, valamint a külső környezetbe vezetve összesen 26 művonal működik (2. ábra)

Ezek csoportját a többi művonaltól való megkülönböztetés (funkció) miatt "gólvonalnak" nevezzük.

A futballból származó hasonlat arra utal, hogy az információ bejutott a lélek centrumába, ahol feldolgozásra került.

 A misztikusok szerint ezek a művonalak a lélek kapui, azaz kommunikációs portjai, amik mentén kapcsolatot tart a környezetével.

A gólvonalakból csomópontonként mindig 1 fut fölfelé a felettes létezőhöz,  4  pedig lefelé a leszármazottakhoz.

Mivel az időszálakon egyszerre két irányba futnak az információk, mindegyiket duplán kell számolni végeredményben. 

Tehát az 5 szerinó és felettesük, valamint alárendeltjeik között az ÉLETFÁN összesen 25 művonal fut. 

A 26. szál a SZÍVPONTOKAT ÖSSZEKÖTŐ SZÍVVONAL l lesz, amit azonban normálisan nem használ a rendszer információ továbbításra, tehát amolyan tartalék vagy üres vonalként (hívjuk alapvonalnak is) meghúzódik a háttérben.


Ha a KÖZPONTI SZERINÓ térszorzással megduplázza vagy megtriplázza magát, minden térhatosába kelt magából külön-külön egy-egy labda lelket, megsokszorozva önmagát. 

 

Ezen példányok mindegyike képes együtt vagy külön működni és a közös központon keresztül információt cserélni. 

Ennek megfelelően az alfatéri diász szerinó gólvonalainak száma 46 darab. 

Azért nem 51 darab, mert a centrális szerinó művonalait nem kell külön számolni kifelé, mivel a két térhatos keltését a diász felváltva végzi. 

Így a rajtuk átfutó információk időosztással kerülnek feldolgozásra.


Ugyanígy a triász szerinónak 66 gólvonala van (76 helyett) összesen. 

A keresztény misztikusok szerint Jézus Krisztus szent száma a 66. 

Bár, hogy miért, azt idáig senki nem tudta igazán megindokolni. 

Az itt feltárt fizikai struktúra ismeretében azért, mert az Ő lelke egy triszmegisztoszi rendszer tagja   (egyik példánya egy 3 részre vált léleknek). 

Ez persze fizikailag, szó szerint nem azonos azzal a lélekkel, aki valamikor régen testet öltött a Földön az Isten fiaként, hogy megváltsa felhalmozódott bűneitől az emberiséget. 

Hanem ez a LABDA LÉLEK irányította (felettesként) azt az isteni lelket, aki a fizikai testben élt az AVATÁRJAKÉNT (és került föláldozásra). 

Az AVATÁR szó magyarul:  A-VAN-TÁR, vagyis a vanásban létező dolgok tárolója, őrzője (a MINDENTUDÁSÉ). 

Nem véletlenül láttak az apostolok a megdicsőülő Jézus feje fölött megjelenni egy fehéres fényben világító jókora gömböt, ami sugarát az emberre vetítette, jelezve ezzel, hogy „őt hallgassátok” (Máté 17,1-8.). A megjelenő két próféta (Mózes? és Illés) pedig a lélek triász másik két tagja volt.

ISTENI LÉLEK 

 

Az ISTENI LÉLEK centrumában bétatéri monász szerinó időhurok működik, aki az 5 tachionjából 4  fotinót teremt maga köré (3. ábra).

3. ábra.

Ezek mindegyike a maga téresszenciájában 6-6 fotinót teremt maga köré (összesen 24-et), amik mindegyike MEGINT CSAK 6-6 fotinót generál a 7 tachionjából (összesen 144-et). ITT A BŰVÖS 144-ES SZÁM. 

 

A bétatéri monász szerinóval rendelkező léleknek 34 gólvonala van.

Ha DIÁSSZÁ(MEGKETTŐZI) bővíti magát, a gólvonalak száma 62-re szaporodik, ha pedig TRIÁSSZÁ(MEGHÁROMSZOROZZA), 90 darab lesz belőlük. 

A szabadkőműves misztikában szent számként tisztelt 33 valószínűleg logikai kapcsolatban áll az isteni lélek 33 aktív gólvonalával (az alapvonal nélkül, ami itt a nulladik szintnek felel meg, ahonnan a tanítvány elindul). 

EZÉRT VAN NÁLUK 33 BEAVATÁSI FOKOZAT, amik végén, az utolsó szinten az illető eléri a megvilágosodást és istenemberré válik.

Vagyis hozzáfér a tudatalattijában elrejtett minden tudáshoz, illetve ezen keresztül (ha van hozzáférése), az ISTENI MINDENTUDÁS- hoz (akashához) is.

EMBERI, ÁLLATI, NÖVÉNYI LÉLEK

Az emberi, állati és növényi lelkek centrumában monád fotinó időhurok működik, aki a 7 tachionjából 6  fotinót teremt maga köré

(4.ábra)

 

 

 Ezek mindegyike a maga fényesszenciájában 6-6  fotinót teremt maga köré (összesen 36-ot), amik mindegyike 6-6  további fotinót generál értelemszerűen (a következő szinten ez már 216 darab). 

A monád fotinóval rendelkező lelkeknek 50 gólvonala van. 

Ezért mondják azt rá egyes misztikusok, hogy „50 kapujú vár a lélek”.

Ha DIÁDdá(megkettőzi) bővíti magát, a gólvonalak száma 92-re szaporodik, ha pedig TRIÁDdá(azaz háromszorozza) 134 darab lesz belőlük.

 

A LÉLEK SZENTÉLYÉBEN a tudati fókusz területén kívül eső művonalakat, amik csak tárolják az információt, megkülönböztetésül a gólvonalaktól, középvonalaknak nevezzük. 

 

A kifejezéssel arra utalunk, hogy az információ (tapasztalat) bejutott középre, a szentélybe, ahol feldolgozásra és eltárolásra került. 

(Akit érdekelnek a futball játék ezoterikus titkai, nézzen utána önállóan a játékszabályoknak.)


A SZENTÉLYről még annyit,  hogy a keletkezéséhez minden lélek faj esetében 5D-s beágyazási környezet szükséges!

 

 A LABDA LÉLEK  esetén ezt a KÖZPONTI ALFATÉRI SZERINÓ biztosítja azáltal, hogy már eleve diászként vagy triászként működik a lélek növesztésének kezdetekor, biztosítva a hátteret a másolatai számára. 

 

Az ISTENI, EMBERI, ÁLLATI, NÖVÉNYI LELKEK  esetében viszont a lélek generálásához 5D-s TÉResszenciára van szükség. 

Ahonnan a "lélekvándorlás" hosszú és szerteágazó folyamata során  TÉRREDUKCIÓKKAL(lefelé konvertálással, azaz kilapítással) kerülnek le a lelkek a 4D-s és 3D-s alterekbe. 

 

Ezért hívjuk a REINKARNÁCIÓT "LESZÜLETÉSNEK", a halál utáni életet pedig (ma már alaposan félreértve a szó eredeti 

jelentését!!!)   "FELTÁMADÁSNAK".

 

forrás:eseményhorizont

—————

Vissza