MAG

2015.08.31 11:22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak akik mertek..."
Text_kep_108
 

M-intaként

A-lkalmazott 

G-ondviselés 

(M.A.G) program

A MAG program célja:

A MAG program célja a Föld és az emberiség gyógyítása. Ez a cél megegyezik a magyar nemzet vállalásával és küldetésével. Programunk abban segít, hogy emberként és magyarként kevesebb zsákutcával járhassuk Végig Istentől rendelt utunkat.

A cél elérésének módja:

A Teremtő mintaként elénk tárta a teremtést, és elvárja hogy felnőve Hozzá ránk bízhassa a folytatást. Az emberiség jelentős része mára utat tévesztett, és olyan minták alapján teremt, melyet a természet nem használ (műanyagok, szemét, mesterséges radioaktivitás, homoszexualitás, virtuális valóság stb.).

Ha az ember letér a Teremtés útjáról, megbetegszik. Ha az emberiség zöme hibásan teremt, a Föld betegszik bele. A boldogság az útján előre haladó teremtmény nyugalma. Soha ennyi beteg és boldogtalan ember nem élt még a Földön. Soha ilyen rossz állapotban nem volt még bolygónk és élő világunk.

Ha utunk során azokat a mintákat és alapelveket követjük, melyeket a természet! teremtés is használ, nem tévedünk el. Mintaként alkalmazva a Gondviselést, hazatalálunk.

A MAG felépítése:

A teremtés alaptörvénye, hogy minden teremtmény vissza akar térni a forrásához, teremtőjéhez. Ez tartja össze a Világegyetemet (gravitáció), ezért tér vissza hozzánk minden gondolatunk és cselekedetünk (karma), ezért keresi mindenki ösztönösen az Istent.

Az esőcseppek a tengerből emelkednek fel, és útjuk végén oda térnek vissza. A földre hulló esőcseppnek önmagában nincs esélye arra, hogy a sok ezer kilométeres utat megtegye, ezért összefog a többi esőcseppel. Az esőcseppek erekké szerveződnek, az erek patakokká duzzadnak, a patakok folyóvá terebélyesednek, így együtt végül elérik a tengert.

Mindenben ezt az önszerveződési formát használja az élet a földön (fa mintázat). Igy működnek az ereink, a tüdőnk, a fák, a folyók, minden, ami él. A MAG tagsága is e minta alapján fog össze önszerveződő, önvezérelt közösségek hierarchikus rendszerévé. Nincs „központi MAG”, ez maga a Gondviselés Rendje. Az újonnan szerveződő közösségek valamely már meglevő MAG-ból sarjadznak, új hajtásként magukat táplálva, a régit erősítve.

A MAG-ba csak közösségek jelentkezhetnek, de a helyi közösségek kialakulását a meglevő MAG-ok minden eszközzel (előadások, filmek, könyvek, tanácsadás stb.) segítik.

A MAG működése:

Az esőcseppeket a közös cél hajtja és tereli egybe: vissza akarnak térni a forráshoz, a többi körülményt az esőcsepp maga dönti el. Csak azokat a közösségeket tudjuk felvállalni és támogatni, melyek működésük alapjaként maradéktalanul elfogadják a közös célt, a MAG programot. A programon kívül minden körülményt (szervezeti forma, tagfelvétel, pénzügyek, vezetőválasztás, saját programok kialakítása stb.) szabad akarattal a helyi közösség dönt el.

A MAG közösségeknek törekedniük kell a minél teljesebb önállóságra és önellátásra, hogy a Gondviselés Rendje helyett ne mesterségesen kialakított politikai, gazdasági, és társadalmi kényszerek befolyásolják létüket és működésüket.

A teremtés folytatását a Teremtő tőlünk várja: ezzel élhetünk, vagy visszaélhetünk. Minél egyszerűbb valami, annál maradandóbb és ami a legegyszerűbb, az örök! Mint a MAG!

Információ: www.magtar.huwww.naput.hu
E-mail: magyar@vnet.hu

—————

Vissza