Megtestesülés, szellemi misszió

2013.08.27 20:31

 

Amikor a "vég előtti" időben,/ ezt ne a "világvégeként" értelmezd, az csak az emberek szüleménye!/ a világosság lényeinek „megtestesüléséről” van szó — az egyfajta misszió végbevitelét jelenti, mert nagy a Földön a szellemi ínség és ezek a lények készek segíteni az embereken.

 

És valóban — sok világossággal teli szellem van megtestesülve a Földön,

 

HOGY AZ EMBEREK ELŐTT ISMERETLENSÉGBEN ÉLVE

 

— teljesítsék missziójukat, és szellemi javakat vigyenek az emberek közé.

 

Vagy szeretetben töltött életet élnek le előttük, áldásosan tevékenykednek az emberek között — tehát segítik őket, hogy az Istenhez vezető helyes úton járjanak.

 

Feladatuk többnyire abban áll, hogy a "szőlőben" tevékenyen dolgozzanak. 

 

 

Azaz, hogy embertársaik részére „IGAZI Isten ügynökei” legyenek, olyan tanítók, akiket Isten képez ki.

 

Tehát, akik "helyettem beszélnek, akik igazi szolgáim."

 

A Szellemi Birodalomban maguk ajánlkoztak erre a megváltó munkára, és ez a felajánlás elfogadtatott.

 

Ennek viszont feltétele a Földön való testbeöltözés volt.

 

De ők nem tudják, / mármint a megtestesülés után a Földön/,hogy HONNAN ÉRKEZTEK, nem ismerik, hogy mi a feladatuk, amit már szabad akarattal elfogadtak.

/emlékek törölve/[#idea_anim]

 

Olyan életet élnek a Földön, mint minden más ember, csak éppen szabad akaratuk erre az életútra, és erre a "szőlőmunkára" rendeli őket.

 

olvasd el:   Máté 20,1–16

 

https://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=40&c=20&v=1&vs=1-19

 

Előző életükről sem tudnak semmit.[#silent]

 

És ennek így kell lenni — mert a hajtóerő teljesen a szabad

akarat legyen   függetlenül attól, hogy milyen missziót teljesít.

 

Valóban nem lenne áldásos számotokra, ha egy ember testbeöltözéséről tudnátok, mert gondolkodástok megzavarodna.[@scared]

 

 

Ellenerőm ismeri az emberi gyöngeségeket, és ahol egy szikrányi gőgöt talál, ott könnyen rést üt magának./Ott, ahol az énközpontúság az uralkodó...az ego./

 

Tehát :

[@lightbulb]

 

a világosság-beli lénynek  Isten nem ad ismeretet arról, hogy honnan jött!

 

[@tut_tut]

Ennek ellenére az emberek ismeretet akarnak szerezni róla — de nem kérdik, honnan ered az ilyen ismeret!  

 

Isten Szelleme ilyent soha nem tárt fel.

 

Sokkal inkább éretlen szellemek munkálkodnak, hogy tévedéseket terjesszenek és, 

hogy úgy állítsanak be embereket, mint testbeöltözött világosság-beli lényt. [whistle]

 

A valóságban azonban semmi szellemi misszió nem ismerhető fel,

 

mert az nem épülne hazugságokra, vagy téves feltételezésekre.

 

/Óvakodjatok tehát a magukat "mestereknek", "küldötteknek" "Jósoknak"...és a többi...tartó, nehéz összegekért még tanfolyamot is tartó! emberektől. Lassan már ott tartunk, hogy istenképzés is lesz a palettán!/[wacko]

 

 

A világosság-beli lények rejtve dolgoznak, vagy: épp ellenkezőleg, olyan szemmel-láthatóan lépnek fel, hogy missziójuk egész határozottan felismerhető.

 

/karizmájuk van, nagyon nehéz és rögös az útjuk, ütköznek a Világgal, aminek több , mint 80%-a  a sötétség vermében hitetlenül ordibál, hőbörög, gyalázkodik...politizál...    a világ összlakosságát tekintve a számuk csekély,mindössze talán 4%, de a kisugárzásuk, a jórafordító-képességük -szeretet, alázat, békesség, megértés, elfogadás, másokért élés, tevés - hatalmas!

A tudásuk, bölcsességük emberi elmét felülmúló .

Itt ne az egyetemi végzettségre gondoljon senki.Van, aki még írni sem tud.:) Ha találkoznál ilyennel-ami szinte kizárt addig, míg szellemben nem értél el a majdnem Istengyermekségre-, akkor megértenéd, megéreznéd, miről beszélek! Magyarországon még nem találkoztam hasonlóval, de máshol már igen.[girly]/

 

Mindezt INGYEN teszik!

 

Mindent visszautasítanak, ami nem felel meg az igazságnak és a szellemvilágból eredő téves közléseket felismerik,[thumbsup]

 

 

hogy csalás és hazugság, és ennek megfelelően elítélik.

 

Ők az IGAZSÁG TALAJÁN ÁLLNAK, KÜZDENEK AZ IGAZSÁGÉRT, és nem a tévtanokért, amelyek ellenerőmtől indultak.

/magyarán. a setét energiák bizony nagyon is működnek, sok jóhiszemű ember belefutott már ebbe a csapdába./

 

 

Ezek a szellemi téves tanítások mindig tetszést aratnak azoknál, akik a "RENDKÍVÜLIT" keresik, akik nem elégszenek meg a tiszta,Istentől való Igazsággal.

[@sad2]

 

 

/Honnan tudhatod, hogy mi a Valódi Igazság? Onnan, hogy elébb elolvasod  az Evangéliumokat...aztán, rengeteget gondolkozol, keresel, kutatsz...először "kívül", aztán meg "Belül"...magadban...és tudni fogod!/ Mert...

 

Isten ismételten is magyarázatot ad, amint valaki komolyan kéri.[love]

 

A világosság-beli lény nem kapcsolódhat/nem tud és nem is akar/ a sötéthez akkor sem, ha  egy misszió céljából a Földön testetöltött.

 

Isten felé törekszik mindig, akkor is, ha mindenféle kísértésnek van a Földön alávetve és éppúgy végig kell járni a fejlődés útját,  mint  akármelyik más embernek.

 

 

Az ilyen ember már alapjaiból kiindulva is, és olyan képességeket fejleszt ki magában, amelyek által felismerhető, hogy Isten eszköze. /Pl: esetleges iskolázatlansága ellenére is úgy tud beszélni, vagy inkább tanítani, példabeszédekkel alátámasztani, ami sok egyetemi professzornak sem sikerül mindig./

 

A Földön erő-befogadó lesz, ezért embertársait képes vezetni és tanítani.

 

Földi életútjának az a missziója, hogy mint szellemi vezető szolgálja az embereket.

[innocent]

Állandó erő-befogadóvá teszi az a bensőséges kapcsolat, amivel mint ember fordul Istenhez — és amely már földi élete előtt is fennállt.

 

Az emberek között meglévő szellemi ínség, rendkívüli segítségnyújtást követel.

 

Ezért engedi Isten leszállni követeit a Földre — részben, hogy szellemileg munkálkodjanak, részben, hogy mint ember vándoroljanak az emberek között és nemesítően hassanak.

 

De mindenekelőtt, hogy Isten akaratának megfelelően oktassák  és tanítsák őket.

 

Ők maguk kevés örömet találnak a földi életben, mert az örök haza megállíthatatlan vonzást gyakorol rájuk.   [@butterfly]

 

 

 

De a magukra vett missziót végre kell hajtani.

 

Ezért testesültek meg.

 

 A szükség idején, munkálkodásuknak nagy jelentősége van az Isteni Birodalom javára.

 

Szokatlan erőt és kitartást igényel és egy teljesen Isten felé forduló akaratot.

 

 

Ehhez a nehéz feladathoz még az is hozzájárul, hogy az ezekben a mostani időkben  annyira nehezek az életfeltételek, hogy az emberek könnyen kudarcot vallanának, ha nem lennének tanácsadók és segítők mellettük, akik erejüket Istentől kapják.

 

 A Földön áldásosan munkálkodnak, tehát lelkiismeretesen elvégzik missziójukat — amíg aztán ismét bemehetnek a Szellemi Birodalomba — amíg ismét szorosan összekapcsolódnak Istennel, akitől ugyan soha el nem szakadtak — de földi vándorlásuk alatt nem voltak tudatában ennek a szoros kapcsolatnak.[angel]

 

/ Mára már több információjuk van, mert változott-felgyorsult- a szellemi köléscsere. ill a "zárlat" lazult. A mostani ifjúság pedig már kegyelmi ajándékként megkapta ezt a csodás lehetőséget. Figyeld meg, mennyi mindent "születetten" értenek,[music]   tudnak! [book] /

 

Végezetül:

Isten a világosság-beli lényeken keresztül MAGA gyakorol hatást azokra az emberekre, akik szabad akaratból döntenek amellett, hogy kapcsolatot hozhasson létre a sötét és a fénnyel telített világ között az emberben.[hug]

 

Ezért mindig több és több követ lesz, aki az emberek között fellép, és Isten mindig erőteljesebben beszél az emberekhez.

 

 

                                                                                       Ámen.

https://www.berthadudde.hu/

 

—————

Vissza