A Mag népe....magyarságeredet...mésképpen

2013.08.18 14:43

A Mag népe

 

"A magyar a Tudást, mint Szakrális Égi Tant vivők közösségének a neve. A magyarság nem faji kérdés: lélekminőség és jellem."

 

 

https://www.kincseslada.hu/kezdo.htm

 

 

 

Darai Lajos dr. -A magyar és az egyetemes őstört. időrendi, műveltségi, népi és területi azonosságai

 

https://www.kincseslada.hu/magyarsag/content.php?article.141

 

Egy kis ízelítő:

 

Ha a magyar nyelv uráli finnugor korszakát elvetettük, könnyebben magyarázhatókká válnak számunkra a finnugorizmusnak és más származtatásoknak a magyar jellemzőkkel való kibékíthetetlen ellentmondásai. Ilyen például az etnikai összetétel, amely embertani formáinknál az obi–ugor összetételt kizárja.

Ugyancsak kizárandó a sumér embertani származás is, mert a sumérok főként mediterrán és armenoid elemei az urálival együtt hiányoznak mind a honfoglalás kori, mind a jelenlegi magyarságból.

Ugyanakkor az újkőkor előtti Kárpát–medencei őslakosság, mint helyi cromagnon összetevő népi elem folytonossága – meglehetősen nagy arányú jelenléttel – megvan.

S meghatározó közép–ázsiai elemként vannak jelen a sztyeppéről sorozatosan a Kárpát–medencébe beköltözött kimmerek, szkíták, dákok, jazigok, szarmaták, hunok, avarok, Árpád magyarjai, bolgár türkök és ogurok utódai. 

.......

"Megállapíthatjuk tehát, hogy kulturális elemeket tekintve a magyar nyelvterület kultúrája sajátosan egyéni.

Tartalmaz elemeket, amik a kelethez kötik, tartalmaz elemeket, amikkel a nyugathoz kapcsolódik, de egyik sem meghatározó, uralkodó jellegű: a kultúra jellegzetesen Kárpát–medencei.

A mellérendelő jellegű szemlélet keményen elválasztja mind a Nyugattól, mind a sztyeppei népektől, akikre ez ugyancsak nem jellemző.

Ezzel összecsengő felfogást távol–keleten találunk.

Kulturális vizsgálataink összességében mégis azt mutatják, hogy a keleti eredeztetés modellek sem igazán alkalmazhatóak a magyarság kultúrájára.

Sem a finnugor, sem a türk, sem a sumér, így újra vissza kell térnünk Magyar Adorján gondolatához: a magyarság Kárpát–medencei, nem jött sehonnan, itt alakult ki és itt lett azzá, ami.
A kérdés azonban az, hogy mikor és milyen közreműködéssel." 

 

Le is töltheted az oldalról.

 

 

 

 

 

—————

Vissza