Porthologos könyvtár-Belső Föld

2014.06.15 13:22
     “… aki hisz bennem, az ugyan azokat a tetteket viszi végbe, amiket én, SŐT MÉG NAGYOBBAKAT IS végbevisz … !” (János 14:12)  
 
 
            A mi Könyvtárunk tartja fenn az Univerzum Feljegyzéseit.
           
 
            Engem Mikos-nak hívnak és Catharia városának egyik lakója vagyok. A 
            Porthologos Könyvtárból beszélek hozzád, mely az Égei-tenger alatt, 
            a Homorú Földön található.
 
            Én nagyon öreg vagyok. Már eónokon keresztül ugyanabban a testben 
            vagyok. Képes vagyok rá, hogy rendszerezzem a Föld feljegyzéseit a 
            Porthologos Könyvtárban, ahol a Föld összes történelmét õrizzük. 

            A mi könyvtárunk mérhetetlen és rendkívül terjedelmes, mely nem csak a 
            Föld, hanem az Univerzumok feljegyzéseit is tartalmazza.
 
            Képesek vagyunk az összes bolygó és naprendszer történelmét 
            megtanulni és képesek vagyunk mindent megtudni az életrõl mindenhol. 

            Ilyen a könyvtárunk kapacitása. Mi nem csak olvasunk róla, hanem 
            mindent elsõ kézbõl tudunk megtapasztalni a kristályainkból, melyek 
            minden esemény emlékét megõrzik. Hozzá tudunk férni ezekhez az 
            eseményekhez, tanulhatunk belõlük és a benne foglalt legjobb 
            lehetségességnek megfelelõen, könnyedén oldhatjuk meg problémáinkat.
           
            A Könyvtárunk Bevezet egy Bolygó Evolúciójába
            Foglalkozásom által, én könyvtáros és egyben kutató vagyok, de 
            állami tisztviselõ (habár nálunk nincsenek államok) és az Egész Föld 
            nagykövete is.Megkíséreltem más csillagrendszerekbe és galaxisokba
            történõ kiutazásaimmal rendbe rakni az õ feljegyzéseiket is, és 
            áthozni a mi könyvtárunkba a Porthologosba, biztonságos eltárolásuk 
            érdekében.
 
            Mi elszállásolunk minden feljegyzést az Univerzumainkból
            úgy, hogy minden ember, mindenhol az Univerzumainkból bármikor 
            eljöhessen, gondosan átvizsgálhassa a feljegyzéseket és 
            megtanulhassa bölcsességüket, hogy képes legyen elhárítani a 
            negatívumokat és biztosíthassa minden esemény pozitív kimenetelét. 

            Ez a célja egy könyvtárnak, hogy tanácsot adjon egy társadalom és 
            egy bolygó evolúciója számára, hogy az emberek békében és jólétben 
            tudjanak élni -
nem negatívitásban és háborúk közepette.
 
            Minden elképzelhetõ helyzet és megoldás megtalálható a 
            könyvtárunkban,
mely készen áll, hogy feldolgozódjon általad. 
            Hamarosan, mihelyt béke uralkodik majd a felszínen, meg tudjuk majd 
            nyitni a könyvtárunk ajtajait számotokra és bekísérhetünk titeket. 

            Régóta várjuk ezt a napot, mely már hajnalodik. Ahogyan közelebb 
            kerülünk a mi dicsõséges újraegyesülésünkhöz, örökös szeretetünket 
            küldjük nektek innen belülrõl és reméljük, hogy amint azt 
            kilélegzed, az visszatér majd oda, ahol a szeretet körét tudjuk majd 
            megformálni, mely körül és kersztül forog a mi szeretett Földünkön. 
            Mikos vagyok, a szeretet megtestesítõje.
 
          
 

            A Porthologos Könyvtár Célja

 

            Én vagyok a Föld feljegyzéseinek, valamint a Naprendszeretek és 
            Univerzumotok összes feljegyzésének õrzõje. 

 

           Itt vagyok a Füld üreges  részében elsõsorban azért,hogy megõrizzem minden élet történelmét.
            Ez a mi célunk, és a Porthologos Könyvtár elsõdleges célja is.
 

            Ez az egyetlen ilyen tipusú könyvtár a mérhetetlen 
            bolygórendszerünkben.

 
 
            A könyvtárunk olyan óriási, hogy mérföldeket 
            ölel fel és óriási raktárral rendelkezik, ami minden rögzített 
            feljegyzést kristályokban foglal magába,
melyek a mi 
            kristálykivetítõinken keresztül meg is tekinthetõk. 
 
 
            A raktározási  lehetõségeink hatalmasak, szervezettek és kategorizáltak, hogy 
            könnyedén meg tudd találni és ki tudd emelni az információt, melyet 
            meg kívánsz tekinteni. Óriási vezetékeinken keresztül, pillanatokon 
            belül ki tudjuk szállítani a rendelésed, melyet aztán pillanatokon 
            belül az eredeti helyére tudunk visszahelyezni. Ez a módja, hogy 
            minden cikket a könyvtárban mindig könnyedén meg lehessen találni és 
            tökéletesen meg lehessen õrizni.
     
            lyenek a mi technológiai képességeink. 
 
            Magunkhoz vonzottuk Univerzumunk techológiáját, az 
            információmegörzés, a raktározás és a hozzáférés legfejletteb 
            módszereit,
hogy megcsodálhassátok zokat a könyvtárrendszereiteket, 
            melyekrõl még álmodni sem mertek.  
 
            Nekünk nincsenek élettelen könyveink a polcainkon, élõ 
            életfeljegyzéseink vannak a létezés összes formáiról,
melyek úgy 
            játszák le a történeteiket, mint egy élõ színpadon egy színházban; 
            mi csak ülünk és nézzük, mintha a hallgatóságban lennénk és így itt 
            és most, elsõ kézbõl tudjuk megtapasztalni az összes történetet.  

            Igazán csodálatos így szemlélõként megtanulni a legtöbb evolúciós 
            utat az életrõl, minden létezõ formájában.  
 
            Ott vannak ezek a miniszínházak a könyvtárban mindenütt, ahol 
            kényelmesen leülhetünk és nézhetjük a történéseket, melyet 
            kiválasztunk, melyek a Földön és Világegyetemünkben játszódtak le 
            minden idõben. Ez igazán a színház, élõ színészekkel alakítani saját 
            magunkat, amint õk bizonyos eseményeknél jelen vannak az idõben.  
 
            Ez a legjobb útja, hogy tanuljunk az életrõl a Galaxisunkban, hogy élõ 
            történetet készítsünk, mely megragadja a figyelmedet és a részévé 
            válhatsz, átérezheted és megtapasztalhatod azt. Ez a legjobb útja a 
            tanulásnak.
 
            A ti Földfelszíni történelmetekrõl szóló tanfolyamaitok unalmasak a 
            mi tanulási módszereinkhez képest
, ahol az iskolákban elveszítitek a 
            figyelmeteket és az érdeklõdéseteket azokról a tényekrõl, melyek 
            inkább valakinek az elõitíletei alapján téves információkra vannak 
            alapozva, mintsem a valódi tényekre.  
 
           Szeretnétek a könyvtárunkat és 
            izgalmasnak találnátok a tanulást és a csodás megtapasztalást.
            Egyszer majd képes leszel hozzáférni minden információhoz a 
            Porthologos Könyvtárban, amikor ideutazol azon a csatornarendszeren 
            keresztül, mely a jövõben megnyílik majd a két civilizáció között, 

            mikor majd a felszínen élõ emberek véget vetnek az ellenségeskedének 
            és elérik az Egységes Tudatosságot.  
 
           Akkor a világ megnyílik számodra 
            és meg fogod tapasztalni az örömet és a Mindannyiunkkal való 
            egységben létezezés szabadságát az Univerzumban. 

           Ez az, ahogyan a bolygók, a naprendszer, a galaxisok és az univerzumok fejlõdnek az 
            egyesülõ tudatosság által
és együtt fejlõdnek az örökkévalóságon át 
            egyszerre lépve, együtt mászva meg az Evolúció Spirálját, elhozva 
            mindenkit, hogy minden együtt fejlõdjön és senki se maradjon le.  
  
           Az  Egyesült Tudatosság hordoz mindannyiunkat, hogy minden élõ az isteni 
            terv szerint emelkedjen
és minden élet harmóniában legyen az 
            otthonát adó bolygóval. Ez a legjobb út az evolúció számára, melyet 
            ajánlunk nektek. 
 
            A Fény kiterjed a tömegtudatba és hamarosan érzitek majd az 
            intenzitását, mely drasztikusan megemeli vibrációtokat a magasabb 
            oktávok felé, és ez a frekvencia hoz majd el titeket az Egységes 
            Tudatosságba, mielõtt még ráeszmélnétek.   
Fénykép
            Egy napon csak kinyitod a szemed és ott leszel - velünk leszel - és csodálkozol mindenen.
 
            Úgy fog tûnni, mint egy varázslat és úgy fog tûnni, mintha mindig is 
            ez lett volna; és a múlt minden szenvedését elfelejted, kitörlõdik 
            majd a sejtjeidbõl
és nagy örömmel tölt majd el, hogy végre 
            megtaláltad önmagad. Karjainkba zárunk majd és veletek együtt 
            örvendünk, hogy újraegyesülhetünk - fiú és lánytestvéreinkkel, végre 
            valahára.
           

            A Porthologos Könyvtár egy Interdimenzionális Portál

           
            Mikos vagyok és a kíséretem, akik már várunk rád a Porthologos 
            Könyvtár bejárati lépcsõjén, ahol a fehér alabástrom lépcsõkbe 
            ágyazódott kristályok és gyémántok szikrái ragyogva vezetnek a 
            könyvtár hatalmas csarnokaiba, mely a Föld óriási belsejében 
            helyezkedik el.
 
            Ma egy utazásra viszünk téged a csarnokainkon át és megmutatjuk, 
            milyen is egy igazi könyvtár, melyet a jövõdben látni fogsz.   
 
            A  jövõbeni könyvtáraitok úgy fognak kinézni, mint a miénk, mely egyben 
            modellként is szolgál arra, hogyan kell egy könyvtárak kinézni. 
          
            A külsõ ligetekkel fogjuk kezdeni, mivel vannak külsõ ligeteink is. 
            A külsõ ligeteket buja fû, virágok, bokrok és fák borítják. Vannak 
            körkörös tisztások puha lépcsõzetes szintekkel és henyélõ padokkal
            központban, kicsi kerek asztalokkal, ahova tehetjük a holmiainkat.  

            Vannak kis források vízesésekkel, melyeket szökõkutak kerítenek 
            körül, ahol a mi vizünk - annyira él és teljes tudatossággal 
            rendelkezik, hogy - még énekel is. Igen a vizünk énekel és amíg te 
            pihensz a mi elkerített helyeinken, dalolászol az élet vízétõl, 
            ahogyan a szökõkútjaink rád permetezik azt, mély szeretet a 
            melódiáival átitatva, hogy harmonizálja és kiegyensúlyozza a tested 
            minden egyes sejtjét. Mi is itt relaxálunk idõközönként a napi "munkánk" során.
          . 
 
            És most bemegyünk a Porthologos Könyvtár belsejébe és felsétálunk a 
            kristálylépcsõházba, ahol az Univerzumba vezetõ ajtó nyitva áll. 

            Igen, a Könyvtár multidimenzionális!  
            Amint belépsz, a Tejút Galaxist látod lebegni
            körülötted és pillantást vethetsz a mennybolton túlra, 
            amelyik körülveszi az egész Világegyetemünket. 

            Látod a csillagokat, a napokat és más naprendszereket, melyek keringenek a mi Központi 
            Napunk körül; és érzed, hogy a Minden Ami Van valójában létezik.  
 
            És igen, van még több is. A Porthologos Könyvtár egy 
            Interdimenzionális Portál, mely képes elvinni téged oda, ahol 
            kivetítheted a gondolataidat és szándékaidat,
melyeket "elsõ kézbõl" látsz.
           
            Igen, ez varázslat a felszínen, de itt természetes és valós, 
            és ugyanúgy az élet része is. Ez lehetõvé teszi a szemeidnek, hogy 
            lássa az élet csodáit, melyek körülvesznek minket, nem csak egy 
            üres, sötét, vagy felhõs eget apró távoli csillagokkal tarkítva, 
            melyeket a felszíni népek alig látnak, amint mereven, kizárólag az 
            életbenmaradásra irányítják figyelmüket. 
 
            Igen, most legbelül vagyunk és tanúja vagy az Univerzumunk csodáinak 
            a belsõ látásodon keresztül, mely most válik a természetes külsõ 
            látásoddá.  
 
            Ahogyan átsétálsz az ajtón, a varázslat beborít téged és 
            a csodás látnivalók, hangok és érzések megölelnek
téged. Teljesen 
            energetizálva vagy és vibrálsz, a sejtjeid azoknak a kristályoknak a 
            dalát éneklik, melyek szerte beágyazódtak a könyvtárba, minden 
            kristály és ékkõ teljes harmóniában, tökéletes összhangban elhozza a 
            Föld, a Tejút Galaxis és a Világegyetem ritmusát. A sejtjeid az 
            univerzális harangjátékot játszák. 
         
 
              
           ... Színek és fények vannak mindenhol körülötted és 
            minden Lény, akivel találkozol ezt a mi Központi Napunk magjából 
            érkezõ hatalmas fényt és feltétel nélküli szeretetet sugározza a 
            könyvtár portáljának a szívébe.
Intenzíven érzed ezt a szeretetet és 
            szeretetben vagy körülötted mindennel, mindenkivel, mindenhol.  

            Végre  igazán "élsz". Áldd meg életed lángját magadban és hatolj be a 
            Portologos végtelenségébe. 
 
            Megérted az embereket mindenhol - sétálás, beszélgetés, tanulás, 
            üldögélés, támaszkodás, álmodozás és a béke vibrációjában való 
            fürdõzés közben. 
 
            Mindenhol, a magasan rezgõ virágok, szökõkutak és 
            tavacskák
éneklik dalaik kórusát. Körbenézel és látod az 
            elkülönített falfülkékkel tarkított óriási csarnokokat, a 
            legergonómikusabb szerkezetû székek hívnak téged, hogy feküdj 
            beléjük. Felfedezel egyet, mely téged hív és helyet foglalsz benne, 
            megtapasztalsz egy kapcsolatot ezzel a székkel, mely rádhangolódik, 
            arra vibrációra, mellyel a könyvtár központi számítógépének az 
            agyára tudsz kapcsolódni. 
 
            Szó szerint be vagy drótozva vezeték 
            nélküli drótokkal és teljesen rácsatlakoztál az operációs 
            rendszerre, mely a gondolataidon és érzéseiden keresztül el fog 
            vinni bárhová, ahová csak "kívánod" a galaxisunkban.  
 
            Az elméddel navigálsz, a gondolataidat úgy használva, mint az iránytût a 
            hosszúsági és szélességi koordinátákon. 
 
            Érthetõ, hogy csodálkozol ennek egyszerûségén és természetességén. A 
            tudatosságban utazol, és elsõkézbõl, elsõ alkalommal fedezed fel 
            Galaxisunkat és Univerzumunkat teljesen tudatos emberi állapotban. 
 
            Létezik egy másik lehetõség is, melyet könyvtárunk ajánl 
            látogatóinak az egész Világegyetemünk összes rögzített történelmének 
            tanulókristályai segítségével. 
 
           A szavaink rezgési frekvenciáján 
            keresztül itt vagy velünk, ahogyan ovasod ezt a szöveget és 
            elképzeled a látványt. 
 
            Üdvözlünk téged és meghívunk, hogy lépj ide be bármikor.
            Mindössze csak szólítanod kell minket a belépéshez, mint ahogyan mi is 
            eljuttatuk hozzád hívásunkat. 
 
            MIKOS VAGYOK, itt vagyok veled, hogy személyesen vezesselek 
            keresztül a könyvtárunkon, bármikor hívsz.
 

            Nincs szükséged  "könyvtárkártyára", mivel az azonosításod be van írva a sejtjeid 
            DNS-ébe.

 
            
 
            Várjuk látogatásod!
 

—————

Vissza