Reinkarnáció

2013.08.24 20:55

Reinkarnáció – I.

 

 

 

Tudnotok kell valamennyiteknek, hogy kedvetek szerint nem ismételhetitek meg az emberi létet a Földön.

Ki kell használnotok az egyszeri alkalmat, ha nem akarjátok, hogy egyszer majd keserű bánat kínozzon, mert saját hibátokból mentetek lelki érettség nélkül a Szellemi Birodalomba.

 

Téves feltételezés, hogy mindaddig kedvetek szerint ismételhetitek a földi életet, amíg a tökéletességet el nem éritek.

 

Ez a felfogás a tökéletességre irányuló törekvéseiteket langyossá teszi.

 

  Azért a lélek üdvössége számára elfogadhatatlan ez a tanítás.

 

Veszélyt jelent, mert miatta sok ember lett hanyag — folyton abban reménykedve, hogy egy új életben majd bepótolja, amit elmulasztott.

 

Ez a tanítás megtévesztő.

Az ember testbe-öltözése kegyelem.

 

Ezt a kegyelmet hiánytalanul ki kell használni. — Amint beléptetek a túlvilági birodalomba a földi fejlődés lezárult és minden további fejlődés attól függ, hogy milyen a szellemi beállítottságtok.

 

Ez igen különböző lehet. Jóakarattal, a világosság lényeinek tevékeny segítségével és a földi emberek hatásos könyörgése mellett, a túlvilágon is elérhettek haladást és az üdvösségre is eljuthattok. Csak sokkal több erő kell hozzá, mint kellett volna a Földön.

 

 

De lesüllyedhettek a mélységbe is, ha szívetek bezárul és nincs bennetek jóakarat. — Ilyen állapotban valóban isten-nélküli cselekedet lenne benneteket újra a Földre juttatni — mert szellemi haladást soha nem érnétek el. Mindenben a szabad akarat a döntő és épp a szabad akarat miatt vétetik el tőletek a visszaemlékezés is.

 

Viszont ha van bennetek jóakarat, akkor a Szellemi Birodalomban is elérhetitek az érettségnek azt a fokát, amely már világosságot ad. Tehát elér benneteket a boldogságérzet egy foka is, amit már mindig növelni lehet.

 

Ekkor már kialudt bennetek a vágy az izomból való test és a Földön való testbeöltözés után.

 

Azoknak AZ EGYES ESETEKNEK,   amelyeket engedélyezek, egészen különleges OKA van. [#idea_anim]

 

De ezek nem tekinthetők normának és nem vezethető le belőle „Az újra-testbeöltözés tana”.

Arról szó sincs, hogy az ember ne érhetné el a Földön az érettséget.

 

Mert JÉZUS KRISZTUS azért halt meg a kereszten, hogy a FORMÁTÓL VALÓ TELJES MEGSZABADULÁS az egyszeri földi élet után lehetségessé váljon.

 

Végeredményben a Földön az ember akarata vallott kudarcot és ezért annak következményeit is magára kell venni: azt a boldogtalan állapotot a Szellemi Birodalomban — amit tetszése szerint szabad akaratával megváltoztathat.:)

 

 

Isten akarata az, hogy mindig minden FÖLFELÉ haladjon.

 

Csak az ember akarata az, amely visszalépéseket is tud tenni.[whistle]

 

Tehát ellentmondana az Isteni Rend Törvényének, ha Isten akarata helyezne vissza egy lényt egy már elhagyott formába, amelyet nem használt ki helyesen. Ilyen értelemben egy kegyelmi adománnyal való visszaélésről lehet beszélni, amelyért szintén felelősséget kell vállalni és következményeit viselni kell.

 

Az újra testbeöltözés megtörténhet azokban a különleges esetekben, amikor világosságból való lelkek segélynyújtás céljából öltenek újra testet.[angel]

 

Azzal fejezik ki a szenvedő emberek iránti szeretetüket, hogy magukra vállalva az ismételt földi létet, embertársaik szellemi szükségeiben segítséget nyújtanak.

[thumbsup]

 

Elhihető tehát, hogy tartózkodnak a Földön olyan emberek, akik „föntről szálltak alá”, de ezt ŐK MAGUK NEM TUDJÁK.[#silent]

 

Embertársaik sejtenek valamit, de tudni ők sem tudnak semmit.

 

De nem hitelt érdemlő az a feltételezés, hogy lennének emberek, akik minden szellemi

 

misszió nélkül éltek volna többször a Földön.

[@tut_tut]

 

Az újra-testbeöltözés tana veszélyt jelent az emberek számára, mert általánosítják az egyes eseteket; figyelmen kívül hagyja az ember felelősségét a rövid földi élet alatt gondtalanná teszi azt aki elhiszi, hogy ismételten bepótolhatja, amit elmulasztott.

 

Ezeknek a felismerése majd súlyos terhelést jelent a Szellemi Birodalomban — mert az ember soha nem képes bepótolni azt, amit saját hibából elmulasztott a Földön.[@sad2]

 

Igaz, ott is eljuthat a világosság egy fokára, azt állandóan növelheti is, de AZ ISTENGYERMEKSÉGNEK AZT FOKÁT soha nem éri el, aminek elérése csak a Földön lehetséges.

 

Fennállhat még az a veszély is, hogy a Szellemi Birodalomban elsüllyed a mélybe, ha nem veszi igénybe az alkalmat és nem törekszik fölfelé a világosság lényeinek a segítségével.

                                                                                      Ámen.

 

 

https://www.berthadudde.hu/HTML/inkarnacioj.htm

 

—————

Vissza