Szellemvizsgálat

2013.09.08 23:45

Vizsgáljátok meg a szellemeket

Emberek - higgyétek el, hogy Jézus Krisztusról és megváltó munkájáról mindig és ismételten csak a valóságnak megfelelő ismeretet engedte Isten eljutni hozzátok.

 

Mert őt - az Isteni Megváltót - fel kell ismernetek, és el kell ismernetek, hogy ő az Isten Fia, és a világ Megváltója, akiben Isten tartózkodott.

 

De bizonyítani, hogy a Földön mi volt a missziója - nem lehet.

 

 Isten Szelleme által  vezeti hozzátok róla a helyes ismereteket.

 

Az pedig tanúbizonyság.

 

És amit történelmileg nem lehet bizonyítani, arról Szelleme oktat benneteket.

 

Tehát tudjátok, maga az, aki ezeket kinyilatkoztatja - tehát hogy a "szellemeket" meg tudjátok vizsgálni.

 

Mert, ha Jézus Krisztusról és Megváltó Művéről magyarázatot kaptok, akkor az Istenből való Szellem az, aki nektek ezt az igazságot közvetíti.

 

Jogotok van rá, hogy a szellemi javak eredetét megvizsgáljátok.

 

Ehhez maga adta meg a próbakövet - mert egy  vele ellentétes szellem soha

nem hirdeti nektek, hogy

 

JÉZUS KRISZTUSBAN ISTEN JÖTT EL MEGVÁLTÁSTOKRA!

 

Amikor így igazolást teremtettetek magatoknak - hogy bennetek Isten

 

"Szelleme" tevékeny -, akkor mindent igazságnak tekinthettek, amit ez a Szellem

 

közöl veletek.

 

Az emberben való munkálkodását - amely annyira határozottan jut kifejezésre amikor hozzátok vezeti  szavait - nem lehet úgy magyarázni, vagy kijelenteni róla, hogy az az ember gondolkodó tevékenységének az eredménye.

 

 

Még kevésbé lehet kijelenteni róla, hogy ellenfele munkálkodása, mert ezzel az ember azt bizonyítja, hogy nem tudja felismerni Atyja szavát - hogy nem tartozik az ővéi közé, akik átadták magukat neki.

 

Gondolatilag ez az ember még másfelé tevékeny - különben megérezné, hogy örök Atyja szólította meg.

Mert az emberszívbe vezetett szava nem téveszti el hatását - jusson az közvetlenül, vagy küldötte - küldöttei által hozzátok.

 

Amint a szívetek kinyílik, és kész hogy meghallgassa - szava megérinti a szíveteket.

 

Ennek következménye, hogy az ember előítélet nélkül hallgat rá, tehát kész hogy szelleme - ezzel szeretete - világossága átsugározhasson rajta.

 

De, ha az ember az általa közvetített szellemi javak vizsgálatához tisztán ÉRTELEM SZERINT közelít, akkor aligha ismeri fel benne Atyja hangját, mert az így nem érinti meg szívét - pedig vizsgálatra egyedül a szív képes.

 

 

Ne higgyetek vakon, ne fogadjatok el semmit amit bensőtök visszautasít.

 

Amikor eljut hozzátok kinyilatkoztatása, soha nem lesz visszautasító
érzés bennetek.

 

Feltéve, ha volt bennetek vágy, hogy megszólítson benneteket.

 

Sőt, szavai annyira érintenek, hogy többé már nem akarjátok nélkülözni - és az igazságról teljes meggyőződést szereztek, mert megérzitek benne őt.

 

 

Az isteni kinyilatkoztatások mindig Isten Jézusban való emberré válását, és megváltó munkáját tartalmazzák.

 

 

 

Az Igazságra mindig ez a legtisztább bizonyíték.

 

 

Mert ellenfele soha nem ismertetné meg veletek, hogy Jézus Krisztus értetek áldozta fel magát a kereszten, és benne ő MAGA vitte végbe a megváltó munkát.

 

Ellenfele soha nem törekszik arra, hogy terjessze a Jézusba vetett hitet!

 

És szeretetet sem fog soha prédikálni nektek, pedig az szintén folyamatos tartalma kinyilatkoztatásainak.

 

Egyedül a szeretet kapcsol eggyé vele - ő pedig mindent meg akar akadályozni, ami ezt létrehozhatná.

 

Ismernetek kell lényét.  A "Fényhozóét"-mert ugye, ő az ellenreő.

 

Az csupa gyűlölet, ami benneteket akar elpusztítani.

 

Arról is felismerhetitek munkálkodását, hogy megtesz mindent az isteni kinyilatkoztatások lealacsonyítására, szellemetek elsötétítésére, nehogy felismerjétek Istent. Semmi más célja nincs, mint sötétben, tudatlanságban tartani benneteket.

 

Nektek  viszont elég, ha Istenhez  fordultok, hogy szellemetek megvilágosuljon - és valóban, mellétek áll, hogy amit nem láttok tisztán, az a legvilágosabb ismeretté váljon.

 

Csak a kívánságtok legyen komoly!

 

Ellenereje folyton zűrzavart kíván terjeszteni, de sikere csak ott lesz, ahol a lélekben nem uralkodik a tiszta igazság utáni vágy.

 

De, annál az embernél nem ér célt, ahol ez megvan, nála  minden hatalmát elvesztette.

 

Mert Isten a  a világosságot maga sugározza, és az mindenkit jólesően érint, aki akar is a világosságban élni.

 

A szellem-tevékenység megértése

 

Az erre kiválasztott "eszközön" keresztül Istenből, az örök Igazságból indul ki az az ismeret, amit az emberek kapnak - ezért kell, hogy az az IGAZSÁG legyen.

 

Ezt a jóindulatú akarat fel is ismeri, mint Istentől való közvetlen kinyilatkoztatást.

 

Mert szellemi javaknak ekkora terjedelemben való közvetítése szokatlan képességekre utal.

 

Olyanra, amiket ember képtelen megszerezni.

 

Ezért olyan hatalom munkálkodásáról árulkodik, akinek mindez a sajátja, és ezt képes eljuttatni az emberekhez is.

 

 

Az Istenből való Szellem az, aki az embert megszólítja, azaz, az embert a benne

 

lévő szellem oktatja, aki az ATYA-SZELLEMMEL  állandó kapcsolatban áll!

 

A tanítás tehát nem embertől emberhez történik, hanem kinyilatkozatás a maga részéről - ahogy az embereknek a Földön jártában megígérte.

 

Egyetlen ember sem állíthatja magáról, hogy az igazságba értelemszerűen be tud hatolni, ezért meg is kérdőjelezik a tőle érkezett szellemi javakat.

 

És amíg az ember szelleme nem ébredt fel - addig nincs megértése az olyan szellemhatás iránt, ami Istent bizonyítana.

 

Azért nyilatkoztatja ki magát, hogy tiszta igazságot adjon.

 

Csak maga az örök igazság lehet az igazság adója.

 

És csak rajtatok, embereken múlik, hogy kivizsgáljátok: Istenből való igazság-e a tartalma a  szellemi javaknak.

 

Hogy mennyi szellemi ismerete van valakinek, azt nem lehet bebizonyítani.

 

De, ha az ember belülről kap oktatást, nincs szüksége külső segédeszközre, nincs szüksége az embertárs oktatására - egyedül a belső tanítás által mégis világos fényt kap.

 

 

Az ismeretet amit így kap felismeri, mint igazságot.

 

Mert minden "eszköze", akin keresztül igazságot akar közvetíteni a Földre, megkapja az ítélőképességet is, és teljes megértést minden iránt, ami belenyúlik a szellemi területbe, tehát amit földi módon sem megmagyarázni, sem bizonyítani nem lehet.

 

Tehát ,amit hinni kell - és ami el is hihető - mert bölcsességet, és ezzel világos felismerést sugároz.

 

 Egyúttal azt, aki ezeket a kinyilatkoztatásokat magába befogadja, átfogó ismerettel is megajándékozza!

 

Amikor emberek kicserélik egymással nézeteiket, nincsenek megvédve a tévedésektől, mert ahol emberi értelem tevékenykedik, ott az ellenfél hatása folytán tévedés is beférkőzhet, és ezeknél az embereknél mindig hiányos lesz az igazságról való teljes meggyőződés.

 

 

Hogy az igazság eljusson hozzátok, ahhoz egy szolgálatában álló földi gyermekre van szüksége, aki szabad akaratból "edényévé" válik, amelybe Szelleme beléömölhet.

 

Ekkor ti emberek biztosak lehettek, hogy az örök Igazság beszél hozzátok, és terjedelmes tudást ad.

 

Ezt  másképpen soha nem kaphatjátok meg, csak Szelleme munkálkodásával.

 

 

Hogy ebben ismételten kételkednek, hogy valóban  Isten-e az, aki megnyilatkozik, az csak azt bizonyítja, hogy az emberek még nagyon távol tartják tőle magukat, hogy nincs kapcsolatuk vele, és szellemük még elsötétült.

 

Ellenfele akarja őket ebben az állapotban tartani, nehogy felismerjék, és útjukat felé irányítsák.

 

Isten viszont tudja, hogy az embereknek nagy szükségük van az igazságra, tudja, hogy téves úton járnak mindaddig, amíg nem  ő maga oktatja őket, aki

 

minden tudományban oktatást adhat, és megmagyarázhatja nekik földi életük értelmét és célját.

 

És mert vágyódik a hozzá való visszatérésükre, arra az útra vezeti őket, amely visszavezet hozzá, és amely által kivezetheti őket az éjszaka sötétjéből a nappal világosságába.

 

Az igazság csak tőle, Istenetektől indulhat.

 

Az igazságot kérnetek kell, mert akkor tevékeny lesz a szabad akarat, kívánja az igazságot.

 

Nincs egyetlen ember, akitől megvonná magát, egyetlen egytől sem vonja meg az igazságot, senkitől sem, aki komolyan vágyódik rá.

 

Amint az emberek ki akarnak jutni a sötétségből, amint szeretnének az igazság talaján állni - azt is felismerik amikor kinyilvánítja magát nekik.
 
És akkor már azt is tudják, hogy  csakis a tiszta igazságot viszi hozzájuk.
 

Ámen

 

—————

Vissza