Szövetségesek, Görgetőerő....

2015.11.25 12:18

 

Olvasd nagyon figyelmesen, inkább kétszer, mint felületesen, s akkor sok mindent megértesz. 

Számomra egy mondat volt benne, amit sokáig forgattam, mire feldolgoztam.

(rájössz, melyik?)

 

 

SZÖVETSÉGESEK

 

A szövetséges egy segítő hatalom, mely képes az embert a saját korlátain felül emelni. Erőt ad és tanácsokat, hogy bármilyen dolgot végrehajthass. Elengedhetetlen feltétele a tudásnak. 
A szövetséges alaktalan, mint tulajdonság fogható fel, megszelidíthető és a vele való kapcsolatnak szabálya van. 

A szabály rendíthetetlen, nem összeadódó, a szokványos valóságban, és a nem szokványos valóságban is igazolódik és speciális megegyezés hitelesíti. 

A szövetséges ugyanakkor erő, amit a  varázsló megzaboláz. Se nem jó, se nem rossz. A szövetséges ugyanolyannak néz ki ha nézed és ha látod, bármely formát is vegyen fel, míg az ember pl.: fénytojásnak látszik ha látod! A városokban az utcai járókelők között néha előfordulnak szövetségesek is, de ezt csak egy látó veheti észre. 
A szellemsegítők sokféle alakot fölvehetnek, bár nem rendelkeznek saját akarattal.

A segítő egy szellem a másik világban, aki diableróvá változtat ha megkéred rá. Ekkor (ODAÁT A MÁSIK VILÁGBAN.) megöl téged 

(MINT A SÁMÁNOKNÁL A DARABOKRA TÉPETÉS.) és úgy tanít. 

A segítő maga is lehet egy  szellem, aki átkerült a túloldalra. Könnyebb egy élő diablerónak segítőt szerezni, mint megszelidíteni egy szövetségest. 

Amíg el nem hagyod az emberi formádat, formával rendelkező teremtményeknek fogod látni a szövetségeseket, melyek igazából alaktalan, láthatatlan jelenlétek, erők. Amíg kötődsz az emberi formádhoz, csak ezt a formát tudod tükrözni, és mivel a szövetségesek a köldöködön keresztül közvetlenül az életerődből táplálkoznak, megbetegítenek, és ijesztő, ocsmány teremtményeknek látod őket. 

 A szövetségesek semmit sem képesek csinálni velünk, és mi sem tehetünk ővelük semmit, mert szakadék választ el bennünket egymástól. Épp ezért semmivel szemben nem tudnak védelmet nyújtani. 
 A használhatatlan szövetségesek, akikből végtelenül sok van azok, akikben a belső emanációknak nincs párja az ember emanációi között.

Egy kevés, velünk rokon szövetségessel a látók energiacserét végezhetnek. Ez a bal oldali emanációk segítségével történik, amelyeket az átlagember sohasem használ. A szövetségesek el vannak zárva a jobb oldali tudomástól, az ésszerűségtől.

 

A látónak a szövetséges éteri, lenge, tündéri tulajdonságára van szüksége.

Mesés rejtőző és őr válhat belőle.

A szövetségesek az ember energiamezejének segítségével alakot tudnak ölteni.

(TÜNDÉREK, KOBOLDOK, GNÓMOK … stb)
A szövetségesek egyik jellegzetes tulajdonsága az, hogy sosem engedik alaposan megvizsgálni magukat. Tulajdonságukat tekintve olyanok, mint a villamos áram, míg a szerves lények hőhullámokra hasonlítanak.

Amikor ….közelről megnézte őket, nem volt belső parazsuk, mozgásuk, egyszóval nem volt bennük élet.
A szövetségeseket mindennél jobban vonzza az állati félelem, mert az nekik megfelelő energiát bocsát ki.

De hatékonyak még a szeretet, gyűlölet, búbánat érzései is.

A szövetségesre azért van szüksége a naguálnak, hogy viszonozzák az érzéseit, a szeretetét, és ne maradjon kísérőtárs nélkül a Sas emanációinak végtelen birodalmában.


Mivel az élet és tudatosság kizárólag energia kérdése, nem csupán a szerves lények sajátsága.

A földön vannak szervetlen fénytömegek, lények is, melyek hosszúak, gyertyaszerűek, de nem átlátszóak, míg a szerves lények gömbölyűek és sokkalta fényesebbek.

A szerves lények élete és tudatossága rövid életű, mert sietésre lettek teremtve, míg a szervetlenek élete végtelenül hosszabb és a tudatosságuk végtelenül mélyebb és nyugodtabb. (lásd pl a dolmeneket)

 (EZEK A SZELLEMI VILÁGOK LÉNYEI, NÁLUNK KISÉRTET, DÉMON, JELENÉS, ANGYAL, SZELLEM stb...néven ismeritek.)


Az érzékelést a varázslók az életben levés előfeltételének tekintik. A szervetlen lényeket a varázslók az álmodás segítségével csalogatják magukhoz. Azokat a más sebességgel mozgó energia választja el tőlünk, szervesektől, ezért türelmesen várni kell a válaszukra, ha kérsz tőlük valamit.
A szervetlen lények időnként materializálódnak a hétköznapi világban, legtöbbször azonban láthatatlan jelenlétüket testi löket jelzi, borzongás, mely a csontvelőből jön.

Álmodásban félelemlöketként érezhetők, ezért fontos, hogy a varázsló velük szemben az erő, önbizalom, határozottság és elkülönültség érzését árassza magából, ne a félelmet és morbiditást/betegséget.

 (Így  MEGAKADÁLYOZHATOD, hogy  HÁBORGASSANAK, RÁD SZÁLLJANAK, azaz MEGSZÁLLJANAK.)

A varázslók a szervetlen lényeket szövetségessé teszik, társulnak velük, barátkoznak.
A szövetségesek az ő nagyszerű tudatosságukkal óriási húzóerőt tudnak kifejteni az álmodókra, és könnyedén leírhatatlan világokba tudják szállítani őket.

(EZ AZ ELRAGADTATÁS, AZ ÉGBE MENETEL, ANGYALOK RÉVÉN nálunk.)
A szervetlen lényeket XY …30 centiméter széles, 2 méter magas, földigilisztaszerű lénynek látta először álmodásban.

Fizikailag érintkezve velük kétféle energiájút lehet érezni:

vízre és tűzre emlékeztetőt   másikuk pedig elektromos vízsugarakat érzett.


A szövetségesek a szolgaságot szeretik, a harcos a szabadságot.

(PERSZE, MERT ÁLTALÁBAN SOKKAL TÖBBET TUDNAK A VILÁGRÓL NÁLUNK, ÉS ENNEK SEGÍTSÉGÉVEL SZERETNÉNEK FELÜL KEREKEDNI RAJTUNK, HOGY A TERVEIKET MEGVALÓSÍTHASSÁK.)

Szeretnek venni az embertől energiát. (INNEN ERED AZ ÖRDÖGI KISÉRTÉS IDEÁJA NÁLUNK: ADD EL MAGAD NEKI.)


A szervetlen lények tanítani szeretnék a szerveseket a világuk dolgaira.

De túl magas árat kérnek ezért, az életünk, energiánk, hűségünk, egyszóval a szabadságunk.

 Felmérik az ember alaptermészetét, félelmeit, mohóságát, irigységét stb… és megtanítják ezeket beteljesíteni.

(EZ AZ ÖNMEGVALÓSÍTÁS, A SÁTÁN ÍGÉRTE HATALOM ÉS SIKER IDEÁJA EGYES VALLÁSOKBAN, A KÖNNYŰ ELŐREJUTÁS CSÁBÍTÓ ÍGÉRETE.)

 
A felderítőkből sokkal több van normál, átlagos álomban. Az álmodók álmai különös módon felderítőmentesek. Amikor megjelennek, arról lehet felismerni őket, hogy furcsaság és abszurditás veszi őket körül. Jelenlétüknek semmi értelme sincs.


Minél erősebb a korlát, annál nagyobb a támadás. A fák és a szervetlen lények belső sebessége felfoghatatlan számunkra, mert végtelenül lassabb, mint a miénk.

A fák és a szervetlen lények is tovább élnek, mint mi. Arra teremtődtek, hogy ugyanazon a helyen maradjanak. (ITT MOST A FÁKRA ÉS A HELY SZELLEMÉRE, A KÖVEK SZELLEMÉRE GONDOL.) Mozdulatlanok, mégis mindent megmozgatnak maguk körül. A sötét vagy világos rúd és az álmodási megbízott hanga a kivetülésük, mint a felderítőik.


A szervetlen lények eléd teszik a legtitkosabb vágyaidat, hogy arra csábítsanak,

válaszd az ő világukban való életet.

A szervetlen lények birodalmának ördögi természete az, hogy könnyen lehet, ez az egyetlen menedék az álmodók számára egy ellenséges univerzumban.

 
A szervetlen lények a mi tudomásunkra vadásznak vagy bármilyen élőlény tudomására, aki a hálójukba kerül. Tudást adnak nekünk, de kicsikarják a fizetséget: teljes lényünket.


A régi varázslókat elgyengítette vak bizalmuk a szövetségeseik kivetítéseiben, hittek a hatalmukban. Elsiklottak a tény felett, hogy szövetségeseik, mint valami kozmikus moziban, világokon átvetített lényegtelen energiák voltak.

A szervetlen lények úgy ejtenek csapdába, hogy keltenek benned egy érzést: különleges vagy és hatalmad van.

A hatalom és a különlegesség verhetetlenek, mint lealjasító erők.

A felderítők energiája sistergő, mintha bugyborékolna, sülne.

Minél messzebbről jönnek, annál nagyobb a sistergés.

(ENNEK INFORMÁCIÓGEOMETRIAI OKA VAN, A TÁVOLABBRÓL ÉRKEZŐ FELDERÍTŐK, LELKEK INFORMÁCIÓTARTALMA NAGYON MÁS, ÉS EZ NEKÜNK HÁTTÉRZAJKÉNT, SISTERGÉSKÉNT JELENTKEZIK.)

A felderítők mindig nagyon agresszívak és rendkívül merészek, mert csak így lehetnek fölényben a felderítéseik során.

(A PARAFELDERÍTÉS NEM VALÓ FÉLÉNK LELKEKNEK.) Az álmodási figyelmet rajtuk tartani egyenértékű azzal, hogy nyomatékosan kérjük őket (azaz, igen erélyesen!) hogy a tudomásukat(tudatot) ránk fókuszálják.
   A sistergő felderítők rózsaszínűek vagy pirosak, a harmadik típusú, aki szereti szülők vagy barátok képét magára ölteni, fénylő narancsszínű.

A kék felderítő nem sistereg, de hullámzik. Ez nem létezik természetes állapotban a mi világunkban.
   A szervetlen lények világába senki sem léphet be vagy ki a hozzájárulásuk nélkül, ráadásul ott a szavaknak ereje van, nem úgy, mint nálunk.

(NÁLUNK IS VAN EREJE A SZÓNAK, CSAK A SZÁNDÉKOS KÖVETKEZETLENSÉGEINKKEL LERONTJUK EZT AZ ERŐT.)

Ezért lehet oda csak felderítővel menni és ottragadni örökre.
Ugyanakkor az energia, ami ahhoz szükséges, hogy a varázslók a gyűjtőpontjukat elmozdítsák, a szervetlen lények birodalmából jön. Ők lerögzítve tartanak bennünket a mai napig, mert ők a forrás, amiből táplálkozni lehet, ezért kerestek menedéket a régi varázslók az ő világukban. (A SZELLEMI VILÁG TARTJA FENN EZT AZ ANYAGI VILÁGOT.)

A más birodalmakba repüléshez, az energia látásához, az energiatest megformálásához a varázslóknak sötét és idegen energiatöltetekre van szükségük a szervetlen lényektől. Don Juanék viszont csak elveszik ezt az energiát, de nem engednek a befolyásuknak.

(No, ehhez kell igazán nagy tudatosság! Kevesen képesek ebből a kelepcéből kimászni.)

A GÖRGETŐERŐ

A görgető egy kb.  két méter átmérőjű, guruló tűzgömb, ami ha nekimegy az ember fényszövedékének, felnyithatja a lyukat rajta és az halálos.

A görgetőerő a Sas emanációiból hömpölyög és állandóan hat ránk.

Ezért látni halálosan veszélyes és csak álmodásban szabad.

A görgetőerőn át oszt a Sas életet és tudomást (tudást), megtartja a teremtéseit, majd megöli, s az erő a Sas szájába görgeti a lényt.
A görgetőerő kifejezetten kellemes dolog, látszódik tűzköröknek vagy irizáló, szivárványszínekben sugárzó lepedékeknek.


A halál az, amikor a gyűjtőpont drasztikus eltolódása miatt a görgetőerő a fényszövedéket teljes hosszában szétrepeszti, a köldök magasságában található természetes hiba, rés segítségével, miáltal a fényszövedék összeroskad és visszakunkorodik önmagába.

A görgetőerő nem lép a fényszövedéken belülre, csak előidézi annak összeroskadását. A halálkor az egész életen át elaltatott emanációk hirtelen beigazulásának ereje árasztja el az élőlényeket, ami aztán a résen át távozik. (LEPEREG ELŐTTED AZ ÉLETED FILMJE.)
A görgetőhatás kizárólag a pusztításra és a halálra vonatkozik, míg a körkörösség fenntartja az életet, a tudomást, a beteljesülést, a célt.

A két erő egymásba van olvadva, de nem azonos.

A körkörös erő egy egész kicsivel megelőzi a görgetőerőt, amikor elérnek bennünket.
A régi látók ahelyett, hogy megadták volna magukat a görgetőerő támadásainak, ráültek, és vitették magukat vele az emberi lehetőségek legszélső határáig. (azaz, a Feneketlen Mélység pereméig)

Az új látók (azaz, a mai idő szerintiek) egy adott pillanatban megnyitják a fényszövedéküket, amitől a görgetőerő elárasztja őket és nem halnak meg, hanem egy pillanat alatt tökéletesen szétbomlanak.

Ez a belülről izzó tűz. (tulajdonképpen elemésztődnek egy pillanat töredéke alatt, s  ezalatt felbomlik a fizikai test.)

 

A régi látókat annyira leragadtatta a görgetőerő, hogy vakká váltak ugyanennek az erőnek a másik oldalával szemben.

Az új látók a maguk szokásos alaposságával elvetették a hagyományt, s ezáltal a másik végletbe estek.

Először teljes ellenszenvvel viseltettek aziránt, hogy látásokat a görgetőre fókuszálják, azt hangoztatva, hogy a szabadon levő emanációkat életadó, tudomást növelő mivoltukban kell megérteniük.

- Fölismerték, hogy végtelenül könnyebb valamit elpusztítani, mint fölépíteni és fönntartani ….

- Földönteni és elgurítani az életet semmi az élet adományozásához képest.

Következik: A Halál...

 

 

 részlet: DonJuan tanításaiból

—————

Vissza