VAKHIT

2013.09.08 19:36

Az embereknek hinni kell - de ez ne legyen vakhit.

 

Az ember gondolatban állást foglalhat mindenben, amit eléállítanak mint hit-tételt. Majd döntsön a szíve, hogy elfogad  vagy visszautasít valamit.

 

Ezt követeli a Teremtő az emberektől, és nem elégszik meg a vakhittel, mert az akarati kényszerítést jelent -  márpedig tőle eredően az emberi akarat szabad.

 

Mindig gondoljatok arra, hogy az embernek szabad akarata van.

 

Ekkor felismeritek, hogy valamilyen tanításnak Istennél van-e az eredete.

 

Mert tőle eredően a legnagyobb szabadságban vagytok.[bow]

 

Tőle eredően - kivéve az egyetlen szeretetparancsot  -  nincs semmiféle parancs!

[#silent]

Ennek teljesítése is a szabad elhatározástól függ.

 

 

És mert üdvösségre akar vezetni benneteket - azért adja ismételten szavait.

 

Oktat, és közel hozza a szellemi javakat.

De mindig szabadságtokban áll, hogy hiszitek-e vagy nem.[@question2]

 

Ezekben magatoknak kell állást foglalnotok, gondolkodni kell rajta,[@scared]

 

és legyen jóakarat bennetek, hogy a helyeset el-és felismerjétek ,és elfogadjátok.

 

 

Azt sem kéri, hogy vakon elhiggyétek amit szavai közvetítenek.

 

Viszont ,arra kér mindenkit, hogy mielőtt visszautasítanátok - először

[#search_anim]vizsgáljátok meg.

 

És ha komolyan kivizsgáltátok, és elfogadjátok igazságnak, akkor már

 

nem a vakhit dolgozik bennetek.

 

Sok-sok embert nem tud felmenteni, mert kivizsgálás nélkül fogadott el szellemi javakat
 
 - és most is ragaszkodik hozzá.[#what_anim]

 

Holott ,ha komolyan megfontolja, felismeri, hogy az nem lehet igaz.

 

Sok embernek elég, hogy mint "hagyományt", közvetítenek neki valamit.

 

Sőt, jogtalannak tartja hogy gondolkodjon rajta - mert ezt így tanították  (!) neki.

 

 

Vajon ezek az emberek, hogyan adnak majd egykor számot róla?

 

Istentől minden ember, mint adományt, gondolkodó-képességet kapott.

 

De használja?

 

A földi dolgokat megvizsgálja, megméri, elemzi, hogy mit érnek?

 

És a szellemi javaknál ezt miért hanyagolja el? [#question]

 

 Az egyes embernek miért jelent olyan keveset a lelki üdve, hogy aggódva meg sem

 

kérdezi ráhagyatkozhat-e a neki mondottakra? - amikor azt, mint Igazságot elé tárják.

 

Miért annyira közömbös neki az Igazság?[@nerd]

 

Mert valóban, aki a világosság után vágyódik az nem jár majd sötétségben.

 

És a közöny állapotát mindig ott lehet megtalálni, ahol gondolkodás

 

és kivizsgálás nélkül fogadják el a szellemi javakat! [#surrender]

 

Ezt is csak azért, mert egy bizonyos forrásból érkezik.

 

De ,ezt a "forrást" nem Isten  tárta föl, különben az ember
 
az Igazságban élne.[#idea_anim]

 

Mert ,amint állást foglalna vele kapcsolatban, világosan felismerné

 

a tévedéseket! 

 

/persze, itt meg kell akkor kockáztassa, hogy kitiltják az egyházból, vagy ha

nem pap, akkor esetleg kinevetik, kigúnyolják, elmebetegnek tartják

a háta mögött, vagy éppen a szemébe!/

 

Ti viszont, minden gondolkodás nélkül, vakon -  mindent elhisztek![wacko]

 

Ezzel csak annak hatalmát erősítitek, aki bele akar kényszeríteni a sötétségbe,

vagy meg akar benne tartani.[stinky]

 

Ti egy szervezetnek kötelezitek el magatokat - de nem Istennek,[blush_shy]
 
aki valóban a világosságra akar vezetni. [@lightbulb]

 

De , az akaratotok szabad, és ezért nem is lép föl soha erőszakkal, hanem rátok bízza a döntést.[scanner]

 

 

Viszont ha teljes komolysággal keresitek  - akkor engedi, hogy megtaláljatok, és fényt gyújt, amely megvilágítja ellenereje tevékenységét.[thumbs_up]

 

 

Ebbe a világosságba minden ember bejuthat, mindenki, aki a
világosságra vágyódik. [flower]

 

 Azért ti, akik vakon hisztek - ahogyan azt előírták - kérdezzétek meg:

 

valóban Isten-e akinek szükségét érzitek?

 

Vagy csak az egyház? A tanok-de, melyik?

 

Senki se ment még el üres kézzel, aki szoros kapcsolatot keresett  ISTENBEN!

 

Mert kinyilvánítja magát mindenkinek, és megajándékozza világossággal a további útján./a világossággal,hogy lása a negatív hatás honnan ered! és akkor már képes lesz ellenállni is-addig, max. elfojtja, de az előbb-utóbb visszaüt-megbetegíti testileg is!/

 

Mert , ha Istent keresi, akkor szeretet van benne, és az hamarosan megadja a helyes ismeretet.[love]

 

Ezzel képes lesz elválasztani a tévedést az igazságtól, és többé már
 
nem hisz vakon![@tut_tut]

 

Meg fogja tudni különböztetni az igazat a hamistól...mert erre is

 

lesz ereje és "rálátása" szellemben! [@thumbsup]

 

 

 Mert akinek felvillan a világosság, és az boldoggá tette,

 

annak már csak növekszik a világosság utáni vágya.

 

Ez az ember majd megszabadítja magát azok befolyásától, akik a Földön "igaz képviselőinek" mondják magukat, de nem állnak az igazságban, azért nem is képesek azt kiosztani.

 

Szellemi kényszert gyakorolnak követőikre - az pedig soha nem

 

a Teremtő akarata! >:(

 

Mert a Földön az ember szabad akaratú döntése a fontos
- azt pedig minden oldalról elnyomják. [cry2]
 
 Értsétek meg:  hogy megkaphassátok az igazságot, erős akaratú vágyra
van szükség.
 
De, ritka az ilyen irányú komoly akarat, holott minden ember azt feltételezi, hogy ő maga az igazságra törekszik. [whistle]
 
Ez csak amolyan szólás-mondás, anélkül hogy komolyan gondolnák. /Lehet, hogy még el is hiszik maguknak./

 

Az igazság utáni vágynak a szív mélyében kell felébredni, hogy az embert

 

már soha el ne eressze. /ezt "tanulni" hittanórán vagy könyvekből-még a

 

Bibliából sem!- nem lehet. Betéve tudhatja  valaki akár az

 

egész Ó -és Újtestamentumot...az még nem az Igazság tudása./

 

Semmitől sem fél már annyira ez az ember, mint hogy a tévedésbe el ne bukjon,
 
és ezért szívében Istenhez fordulva kell kérnie, hogy az igazságot megkaphassa.
/És itt megint csak kevés a bemagolt ima, vagy kérelem./

 

 
És ha szívvel kérte, akkor elvezetik hozzá azt.

 

Amikor az ember ragaszkodik kívülről jött ismeretéhez,

 

anélkül, hogy maga kivizsgálta volna annak igazságértékét

 

- akkor nehéz elvinni az igazságra, különösen akkor,  ha az nem

 

egyezik a saját ismereteivel,amit megtanítottak neki. [cry]

 

Ha nem hajlandó ismeretéről lemondani, és tiszta igazságra becserélni azt

 

- akkor tiltakozik ellene.[rants]

 

Ilyenkor hiányzik belőle a tiszta igazság utáni vágy, és képtelen

 

lesz a kivizsgálására is önmaga,  annyira bízik mások leírt "bölcsességében",

 

hogy képtelen józanul ítélni.

 

Nem lép kapcsolatba Termtőjével -bár imában kéri, de csak a szájával,

 

 szivével nem megy-, nem kéri" szelleme "megvilágosulását, hogy helyesen

 

tudjon megkülönböztetni./azért nem, mert nem is hiszi, hogy Isten Szelleme létezik.

[@sad2]

 

Ezért a tiszta igazság Földre vezetése  ezeknél az embereknél nem
 
mindig lehetséges.:(

 

Így aztán ,sok szellemi dolgot igazságnak tartanak - holott nincs rá joguk!

 

Ennek ellenére, úgy tartják számon, mint igazságot - különösen ,

 

ha szellemi területről érkezik - mert feltételezik, hogy onnan a "tiszta igazságot"

 

kapják.

 

De mert az igazság közvetítésének  feltétele a kérő igazság utáni komoly vágya,

 

ezért nem garantáltan igazság minden, aminek "az eredete a Szellemi

 

Birodalomban van".

 

Itt még inkább szükséges a komoly kivizsgálás, és azt az Isten támogatásával

 

kell végbevinni.

 

Mert a Szellemi Birodalomban is vannak sötétséghez tartozó lények!

 

Vagy - mint még tökéletlen lények - erősen ragaszkodnak a téves nézeteikhez,

 

amit a Földről vittek magukkal.

 

Ezt a túlvilágon épp oly buzgón képviselik, mint tették a Földön.

 

Mert, amit az ember szeret, attól nem akar  megválni a túlvilágon sem.

 

A tévedés az örökkévalóságban kihat a lélek fejlődésére, mert mérhetetlen

 

hosszú ideig eltarthat, amíg megszabadul tőlük, és kezdi felfogni az igazságot.

 

A Földön lévő emberekre is káros hatást gyakorol a túlvilág, amikor a maga sötétségét "gondolati átvitellel" átadja az engedelmes embereknek, vagy  amikor mediális képességű emberek tudatos kapcsolatba lépnek a szellem-világgal.

 

Az ilyen túlvilági kapcsolat csak akkor lehet és lesz áldásos,

 

ha az emberben komoly vágy van az igazságra, és folyamatosan
Isten Szent Szellemének segítségét kéri hozzá!   [#idea_anim] [angel]
 

 

 

 

Akkor nincs veszély, akkor az ember erős falat épít magának, amelyet az ismeret nélküli lény nem lépheti át.

 

Ilyenkor csak a világosság lényeinek van bejárásuk hozzájuk - mert azok a Teremtő megbízásából tevékenyek, és az ő akarata, hogy oktatást kapjatok , általuk közvetítve a tiszta igazságból.

 

 

Végezze el magán mindenki az önvizsgálatot, mennyi az igazság utáni vágya? [#question]

 

Féljen a tévedésektől, és mindig kérje az Atya védelmét[@peace]

 

Kérése meghallgatásra talál.

 

Lehetőséget teremt rá - de mindig azzal a feltétellel, hogy ti komolyan

 

akarjátok az igazságot, és abban meg is maradtok.[bow] [girly]

 

Ez adja meg a biztos védelmet a téves szellemi javak, a téves gondolkodás,

 

és a nektek nyújtott eszmék HAMIS magyarázata ellen.  [thumbsup]

 

 

Az igazság után vágyódó embernek helyes ítélőképessége is lesz,

 

mert az igazsággal együtt ezt is megkapja , így képes lesz, hogy a

 

 

hozzá érkező szellemi javakat azok értékére vonatkozóan kivizsgálja. 

[@reading]    [holmes]

 

ISTEN MAGA AZ IGAZSÁG.

 

 A tévedést terjesztő lények befolyásától akarja megvédeni  az embereket,

 

akik a világosság lényének mutatják magukat, hogy megtévesszék azokat.[whistle]

 

Az Istennel való a szoros kapcsolat garantálja a helyes gondolkodást,

 

garantálja hogy igazi oktatást - és -  a Szellem által  - igazságot kapjon.

 

[#grin_anim]

 

Mert a bennetek lévő szellem-szikra az ő része, és valóban
 
helyesen tanít benneteket.  

 

Mindenkinek arra kellene törekedni, hogy saját szellemetek tanítson,

 

és ne legyetek rászorulva a szellem-világból érkező közvetítésekre! [@sorrysad]

 

Azt nem tudjátok ellenőrizni, mert előttetek ismeretlen azok szellemi állapota,

 

 akik a közvetítést mediális úton kapták.[weirdo]

 

Fennáll a veszély, hogy hiányos ismerettel bíró lények  kapcsolódnak

 

be a "közvetítésbe." [@callyou]

 

Viszont, ahol a Szellem dolgozik, ott tudjátok hogy  ő maga beszél,

 

hogy valóban csak a tiszta igazat kapjátok - mert az az akarata,

 

hogy teremtményei a Földön az igazságban éljenek.  

 

Hozzá - és így az örök boldogságukhoz is -
 
csak az  Igazság  által juthatnak el.

[@butterfly]

Ámen

 

 

—————

Vissza